Aftale indgået om regler for digital ophavsret  

Pressemeddelelse 
 
 
©AP Images/European Union-EP  
  • Internetplatforme er ansvarlige for indhold, som brugerne uploader
  • Visse former for uploadet materiale, f.eks. memes og GIF’er, er nu specifikt udelukket fra direktivet
  • Hyperlinks til nyhedsartikler ledsaget af “enkeltord eller meget korte uddrag” kan deles frit
  • Journalister skal have andel i alle copyrightrelaterede indtægter, som deres udgiver modtager
  • Startup-platforme underlagt lempeligere krav

Kunstnere og nyhedsudgivere får styrket deres forhandlingsposition over for internetkæmper takket være ny aftale om copyright, som også indeholder tiltag til beskyttelse af ytringsfriheden.

Europa-Parlamentets medlemmer vedtog direktivet på plenarmødet med 348 stemmer for, 274 imod og 36 hverken for eller imod. Dette markerer afslutningen på lovgivningsprocessen, der blev indledt i 2016, for Europa-Parlamentets vedkommende. Det er nu p til medlemslandene at godkende Parlamentets beslutning i løbet af de kommende uger.

Aftalen blev indgået af Europa-Parlamentets og Ministerrådets forhandlere. Den har til formål at sikre, at de rettigheder og pligter, der udspringer af ophavsretslovgivningen, også gælder for internettet. YouTube, Facebook og Google News er blandt de internetvirksomheder, som vil blive berørt mest direkte af den nye lovgivning.

Direktivet stræber efter at sikre, at internettet forbliver et sted, hvor ytringsfriheden trives.

En pressekonference med ordføreren Axel Voss og parlamentsmedlemmer Helga Trupel og Sajjad Karim afholdes kl. 15.00 og kan ses her.

Techgiganter skal dele deres indtægter med kunstnere og journalister

Direktivet sigter mod at gøre det nemmere for rettighedshavere at forhandle sig frem til bedre aftaler om vederlag for brug af deres værker når de findes på internetplatforme. Det gælder især musikere, udøvende kunstnere, manuskriptforfattere og udgivere af nyheder. Det gør det ved at gøre internetplatforme direkte ansvarlige for indhold uploadet til deres websted og ved automatisk at give nyhedsudgivere ret til at forhandle aftaler om nyhedsartikler, der anvendes af nyhedsaggregatorer, på vegne af sine journalister.

Ytringsfriheden sikres

Mange bestemmelser er udformet specifikt med henblik på at sikre, at internettet fortsat er et rum for ytringsfrihed.

Da deling småuddrag fra nyhedsartikler (“snippets”) er specifikt udelukket fra direktivet kan det fortsætte som hidtil. Men direktivet indeholder også bestemmelser, der skal forhindre nyhedsaggregatorer i at misbruge denne tilladelse. Småuddrag kan derfor fortsat optræde i for eksempel newsfeeds på Google News, eller når en artikel deles på Facebook, forudsat at uddraget er “meget kort”.

Upload af beskyttede værker med henblik på citat, kritik, anmeldelse, karikatur, parodi eller pastiche er tilladt i minimum samme omgang som tidligere, hvilket sikrer, at memes og GIF’er fortsat kan anvendes og deles på onlineplatforme.

Mange onlineplatforme vil ikke blive berørt

Teksten slår ligeledes fast, at ikke-kommerciel upload af værker til onlineencyklopædier som for eksempel Wikipedia eller open source-softwareplatforme som GitHub automatisk er undtaget. Startup-platforme vil blive underlagt lempeligere krav end mere etablerede platforme.

Styrkede forhandlingsrettigheder til ophavsmænd og udøvende kunstnere

Ophavsmænd og udøvende kunstnere skal kunne kræve højere vederlag fra en distributør, som udnytter deres rettigheder, hvis det vederlag, der oprindeligt blev aftalt, er uforholdsmæssigt lavt i forhold til de fordele, distributøren har.

Støtte til banebrydende forskning og bevarelse af kulturarv

Direktivet har til formål at gøre det lettere at bruge ophavsretligt beskyttet materiale frit gennem tekst- og dataudvinding og dermed fjerne en betydelig konkurrencemæssig ulempe, som europæiske forskere står over for i øjeblikket. Det fastsætter også, at ophavsretlige

begrænsninger ikke vil finde anvendelse på indhold, der anvendes til undervisning eller Illustration.

Endelig gør direktivet det også muligt at anvende ophavsretligt beskyttet materiale gratis til at bevare kulturarven. Værker, der ikke længere forhandles, kan anvendes, hvis der ikke findes nogen kollektiv forvaltningsorganisation, der kan udstede en licens.

Hvad er nyt i forhold til status quo?

Internetvirksomheder har i dag meget lidt incitament til at indgå fair licensaftaler med rettighedshavere, fordi de ikke regnes for ansvarlige for det indhold, som deres brugere uploader. De er kun forpligtede til at fjerne indhold, som krænker ophavsretten, hvis rettighedshaveren beder dem om det. Dette er meget besværligt for rettighedshaveren, som heller ikke er garanteret en fair indkomst. Ved at gøre internetvirksomheder ansvarlige øger det rettighedshaveres (især musikeres, udøvende kunstneres, manuskriptforfatteres, nyhedsudgiveres og journalisters) mulighed for at indgå fair licensaftaler. Herved sikres de et retfærdigt vederlag for digital brug af deres værker.

Citat fra ordfører Axel Voss (EPP, DE)

“Direktivet er et vigtigt skridt for at rette op på den hidtidige situation, hvor nogle få virksomheder tjener store summer uden at give et ordentligt vederlag til de tusindvis af kunstnere og journalister, hvis arbejde de er afhængige af.

Samtidig indeholder den vedtagne tekst en række bestemmelser, som sikrer ytringsfriheden på internettet. Disse bestemmelser var ikke som sådan nødvendige, idet direktivet ikke indfører nogen nye rettigheder for rettighedshavere. Men vi har lyttet til de indvendinger, der er blevet rejst, og har valgt at sikre ytringsfriheden dobbelt. Memes, GIF’er og “snippets” er nu mere beskyttet end nogensinde før.

Jeg er også tilfreds med, at dagens aftale har fokus på at beskytte startup-virksomheder. Nutidens startup-virksomheder bliver morgendagens førende virksomheder, og det er en forudsætning for diversiteten, at der findes en pulje af innovative, dynamiske og unge virksomheder.

Dette direktiv beskytter folks levebrød, sikrer demokratiet ved at forsvare et alsidigt medielandskab, forankrer ytringsfriheden, støtter op om startup-virksomheder og fremmer teknologisk udvikling. Den bidrager til at gøre internettet klar til fremtiden, ved at gøre det til et sted, der er til fordel for alle og ikke kun en håndfuld af de mest magtfulde.”