Mobilitetspakken: Parlamentet vedtager sin holdning til revisionen af reglerne for vejtransport 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
©AP Images/European Union-EP  
  • Klare regler for chaufførernes løn og hviletid
  • Grænse på tre dage for cabotagekørsel
  • Færre, men bedre kontroller

Medlemmerne af Europa-Parlamentet ændrer regler for at bekæmpe ulovlig praksis inden for vejtransport og forbedre arbejdsvilkårene for chauffører.

Torsdag vedtog Parlamentet sin holdning til forhandlingerne med Rådet om reviderede regler for udstationering af chauffører, førernes hviletid og bedre håndhævelse af cabotagereglerne. De ønsker også at sætte en stopper for den konkurrenceforvridning, som transportvirksomheder, der anvender skuffeselskaber, har.


Mere fair konkurrence og bekæmpelse af ulovlig praksis inden for international transport


For at hjælpe med at afsløre tilfælde, hvor transportvirksomheder bryder reglerne, ønsker Parlamentet at erstatte den nuværende begrænsning af antallet af cabotagekørsler (dvs. transport i et andet EU-land efter en grænseoverskridende levering) med en tidsfrist (3 dage) og indføre registrering af grænsepassage ved hjælp af fartskrivere.


Der bør også være en "karantæneperiode" for køretøjer i hjemlandet (60 timer) før en ny cabotagekørsel kan finde sted. Det sker for at forhindre "systematisk cabotagekørsel".


For at bekæmpe brugen af skuffeselskaber skal vejtransportvirksomheder have betydelige aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er registreret. Da operatørerne i stigende grad benytter lette erhvervskøretøjer til at udføre transporttjenester, vil disse operatører også skulle følge EU's normer for transportoperatører, mener MEP'erne.


Klare regler om udstationering af førere og mindre bureaukrati for operatører


EU regler om udstationering af førere skal give klare juridiske retningslinjer for anvendelsen af reglerne om udstationering af arbejdstagere i den højmobile transportsektor. Det sker for at undgå bureaukrati som følge af forskellige nationale tilgange og sikre et rimeligt vederlag til førerne.


Medlemmerne af Europa-Parlamentet ønsker, at reglerne om udstationering gælder for cabotagekørsel og grænseoverskridende transportoperationer, bortset fra transit, bilaterale operationer og bilaterale operationer med én ekstra læsning eller aflæsning i hver retning (eller nul på vejen ud og to i forbindelse med returkørslen).


Medlemmerne af Europa-Parlamentet ønsker, at digitale teknologier skal anvendes til at gøre chaufførernes liv lettere og reducere tiden brugt på kontrol. De ønsker også, at de nationale myndigheder skal fokusere på virksomheder med ringe overholdelse af reglerne og samtidig skære ned på stikprøvekontroller af lovlydige operatører.


Bedre arbejdsvilkår for chauffører


Medlemmerne af Europa-Parlamentet foreslog også ændringer for at sikre bedre hviletidsvilkår for chauffører. Virksomhederne skal tilrettelægge deres tidsplaner, så chaufførerne kan vende hjem med regelmæssige mellemrum (mindst hver 4. uge). Den obligatoriske hvileperiode i slutningen af ugen bør ikke tages i førerhuset, tilføjer medlemmerne af Europa-Parlamentet.


Videooptagelse af indlæggene fra ordførerne (findes efter ca. 15.30 min)

https: //multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-mobility-package-statements-by-the-rapporteurs_I170828-V_v


Europa-Parlamentets holdning til reglerne om udstationering af chauffører blev godkendt med 317 stemmer for, 302 imod og 14 hverken for eller imod.


Reglerne om førernes hviletid blev godkendt med 394 stemmer for, 236 imod og 5 hverken for eller imod.


Holdningen om ændring af reglerne om adgang til erhvervet som vejtransportoperatør og vejtransportmarkedet, regler for cabotage og tackling af brevkasseselskaber blev godkendt med 371 stemmer for, 251 imod og 13 hverken for eller imod.