Parlamentet godkender EU-regler, der kræver livsreddende teknologier i køretøjer 

Pressemeddelelse 
 
 
Sårbare trafikanter som cyklister og fodgængere er involveret i næsten halvdelen af alle trafikuheld ©AP Images/European Union-EP  
  • Biler, varevogne, lastbiler og busser, skal udstyres med avancerede sikkerhedsfunktioner
  • Cyklister og fodgængere beskyttes bedre
  • I 2018 døde 25100 mennesker i ulykker på EU's veje.

Sikkerhedsforanstaltninger såsom intelligent fartkontrol og avancerede nødbremsesystemer skal installeres i nye køretøjer fra maj 2022.

"Denne lov baner vejen for at redde tusindvis af liv i de kommende år. Vores fokus har altid været på sikkerheden for trafikanter, navnlig de sårbare. Det nye obligatoriske udstyr til biler, lastbiler og busser vil bidrage til at redde menneskers liv", sagde Róża Thun (EPP, PL), som styrede denne lovgivning gennem Parlamentet. Den foreløbige aftale med EU's ministre blev indgået den 26. marts.

Køretøjer rustes bedre til at forebygge ulykker

De avancerede systemer, der skal monteres i alle nye køretøjer, er: intelligent farttilpasning; mulighed for eftermontering af alkolås; trætheds- og opmærksomhedsadvarsel; avanceret førerdistraktionsadvarsel; nødbremsesystem; bakdetektion, nødsystem til vognbaneassistance og kollisionsdatarekorder ("black box").

Systemet for intelligent fartbistand (ISA) kan ifølge skøn reducere antallet af trafikdræbte på EU’s veje med 20%. "ISA vil give førerne feedback baseret på kort og vejskilte, og altid når hastighedsgrænsen overskrides. Vi indfører ikke en hastighedsbegrænser, men et intelligent system, som vil gøre førerne fuldt bevidste om, hvornår de overskrider hastighedsbegrænsningerne. Dette vil ikke blot gøre os alle sikrere, men også hjælpe bilisterne til at undgå fartbøder", sagde hun.

For personbiler og lette erhvervskøretøjer vil det også være obligatorisk at have et nødbremsesystem (allerede obligatorisk for lastbiler og busser) samt nødsystem til vognbaneassistance.

De fleste af disse teknologier og systemer bliver obligatoriske fra maj 2022 for nye modeller og fra maj 2024 for eksisterende modeller.

Lastbiler og busser sikrere for cyklister og fodgængere

Lastbiler og busser skal konstrueres og fremstilles med henblik på at gøre bløde trafikanter, f.eks. cyklister og fodgængere, mere synlige for føreren. Disse køretøjer skal udstyres med avancerede funktioner, således at "blinde vinkler foran og til siden af føreren" reduceres "så meget som muligt", siger teksten.

Teknologi til direkte udsyn skal anvendes på nye modeller fra november 2025 og for eksisterende modeller fra november 2028.

Bedre kollisionstest og forruder

De nye regler forbedrer også kravene til passiv sikkerhed, herunder kollisionstests (for- og bagside), samt forruder, der har til formål at mindske omfanget af kvæstelser for fodgængere og cyklister. Typegodkendelse af dæk vil også blive forbedret for at teste brugte dæk.

Næste skridt

Forordningen, der blev vedtaget af Parlamentet med 578 stemmer for, 30 imod og 25 hverken for eller imod, vil nu blive forelagt EU's Ministerråd til endelig godkendelse.

I 2018 døde ca. 25.000 mennesker på EU's veje, og 135.000 blev alvorligt såret i henhold til de foreløbige tal, som Kommissionen har offentliggjort.