Beskyttelse af whistleblowers: nye EU-regler vedtaget 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
MEP'erne vedtager nye regler til beskyttelse af whistleblowersi hele EU ©AP Images/European Union-EP  
  • Nyt system til beskyttelse og sikker indberetning af overtrædelser af EU-retten
  • Whistleblowers kan vælge mellem at oplyse om ulovligheder internt eller eksternt
  • Beskyttelse mod repressalier fra arbejdsgivere

De der videregiver oplysninger, der er indsamlet i en arbejdsrelateret situation, om ulovlige eller skadelige aktiviteter, beskyttes bedre af nye EU-regler godkendt tirsdag.

De nye regler, der blev vedtaget med 591 stemmer for, 29 imod og 33 hverken for eller imod, er aftalt uformelt med EU’s medlemslande, fastsætter nye EU-standarder for beskyttelse af whistleblowere, der afslører brud på EU-retten på en lang række områder herunder udbudsrunder, finansielle ydelser, hvidvask af penge, produkt- og transportsikkerhed, atomsikkerhed, folkesundhed, forbruger- og databeskyttelse.

Sikker rapportering

For at beskytte whistleblowers og sikre, at den indberettede information forbliver fortrolig, så gør de nye regler det muligt at indberette ulovligheder enten internt til den pågældende institution eller direkte til de relevante nationale og europæiske myndigheder.

I tilfælde, hvor der ikke er truffet passende foranstaltninger som reaktion på Whistleblowerens oplysninger, eller hvor der skønnes at være en forestående trussel mod den offentlige interesse eller risiko for repressalier, så vil den der står offentligt frem med sådanne oplysninger stadig være beskyttet.

Sikring mod repressalier

Loven forbyder specifikt repressalier og introducerer beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre at whistleblowers suspenderes, degraderes, trues eller udsættes for andre former for repressalier. De der yder bistand, såsom tillidspersoner, kolleger og familie er ligeledes beskyttet.

Medlemsstaterne skal sikre, at whistleblowers har adgang til omfattende, uafhængig og gratis information og rådgivning om tilgængelige procedurer og retshjælp under sagsbehandlingen. I forbindelse med en retssag skal der også ydes finansiel støtte og adgang til psykologisk rådgivning.

CITAT

Ordføreren, Virginie Rozière (S & D, FR), udtalte: "Nylige skandaler som LuxLeaks, Panama Papers og Football leaks har bidraget til at skinne lys over den store usikkerhed, som whistleblowers lider under i dag. På tærsklen til EU-valget sender Europa-Parlamentet et stærkt signal om, at det har hørt borgernes bekymringer og sikret robuste regler, der garanterer wistlebloweres sikkerhed".

Næste skridt

Lovgivningen skal nu godkendes af EU's ministre. Medlemsstaterne har herefter to år før de skal overholde de nye regler.

Baggrundsoplysninger

De seneste skandaler fra LuxLeaks til Panama Papers og Cambridge Analytica har vist, hvor vigtig whistlebloweres afsløringer er med henblik på at blotlægge og forebygge overtrædelser af EU-retten, som er til skade for offentlighedens interesse og for velfærden i samfundet.

I øjeblikket har kun 10 EU-lande (Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederlandene, Slovakiet, Sverige og Det Forenede Kongerige) en omfattende retsbeskyttelse. I de resterende lande er beskyttelsen kun delvis eller omfatter specifikke sektorer eller udvalgte kategorier af ansatte.

I en undersøgelse fra 2017, der blev udført for Kommissionen, anslås det, at tabet af potentielle gevinster som følge af fravær af beskyttelse af whistleblowers, alene hvad angår offentlige indkøb, ligger i størrelsesordenen 5.8-9.6 mia. EUR for EU som helhed.