Europa-Parlamentet udskyder beslutning om koordinering af sociale ydelser til mobile arbejdstagere i EU 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

Europa-Parlamentet besluttede ikke at lukke første læsning om nye regler for mobile arbejdstagere i EU og lade det være op til det nye Parlamentet at træffe beslutning herom.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet besluttede med 291 stemmer for, 284 imod og 6 hverken for eller imod, at der er behov for mere tid til at opdatere reglerne for koordinering af de sociale sikringsordninger i EU, herunder reglerne om adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse i andre EU lande og muligheder for at tage sin understøttelse med til andre EU lande.