• Medlemmerne af Europa-Parlamentet udtrykker deres anerkendelse af Kommissionens indsats for at tackle en lang række kriser

  • Mere kunne have været gjort mere med hensyn til klimaændringer og miljøbeskyttelse

  • Juncker: "Vi bør være stolte over, at have bevaret freden i Europa".
Eueropa-Parlamentet gør status over Juncker-Kommissionens resultater  

I en debat med Jean-Claude Juncker tirsdag morgen gjorde medlemmerne af Europe-Parlamentet status over den afgående Kommissions arbejde og resultater.

Jean-Claude Juncker gennemgik de fremskridt, der er opnået inden for Kommissionens prioriterede indsatsområder, herunder vækst, beskæftigelse og investeringer, give ny drivkraft til Europa og bedre inddragelse af borgerne, prioriteringen af de store spørgsmål og nedskæringer i antallet af nye forslag.


Han udtrykte skuffelse over, at bankunionen ikke blev færdiggjort — da han betragter den som nøglen til bekæmpelse af fremtidige kriser — men noterede succeser, som f.eks. søjlen for sociale rettigheder og regler for udstationerede arbejdstagere, som han ser som vigtige skridt til at skabe værdighed for arbejdstagerne.


EU’s forbedrede forhold til Afrika og 15 nye handelsaftaler blev blandt andet fremhævet som succeser. Den største succes er imidlertid, at have bevaret freden i Europa, sagde han. Han opfordrede desuden MEP'erne til at fortsætte kampen for Europa og mod nationalisme.


En række af Europa-Parlamentets politiske gruppers ledere takkede Kommissionens formand for hans indsats i de sidste fem år i forbindelse med såvel økonomiske kriser og migrationskriser og Brexit-forhandlingerne, samt for at sætte sociale spørgsmål på dagsordenen og for ikke kun at søge løsninger via økonomiske stramninger. De roste ham for ikke at gå på kompromis med frihedsrettighederne og for at bekæmpe skattesvig. Nogle fremhævede også Kommissionens bestræbelser på at fremme investeringer, styrke det indre marked og sikre energiforsyningssikkerheden.


Nogle MEP'er kritiserede Juncker-Kommissionen for ikke at have gjort nok for at tackle klimaændringerne og for at løse sociale udfordringer i EU samt fremhævede, at foranstaltningerne til beskyttelse af whistleblowere var for svage.Se hele debatten her

https: //www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html