MEP’erne blokerer for medlemslandes tiltag, der ville svække beskyttelse af bier 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Parlamentarikerne vil have gennemtestet, hvordan pesticider påvirker bier 
  • Kommissionens forslag udvandet af medlemslandene 
  • Europa-Parlamentet vil have ny lov for bedre at beskytte bier 
Der er en dramatisk nedgang i forekomsten og mangfoldigheden af alle slags europæiske vilde insektbestøvere.  

MEP’erne har sendt Kommissionen tilbage til tegnebrættet, efter medlemslandene har udvandet det oprindelige udkast til foranstaltninger, der skulle beskytte bier.

Det var planen, at Europa-Kommissionens udkast til forslag skulle få Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) 2013-vejledning inkluderet i EU-lovgivningen for at nedbringe brugen af pesticider, der skader bier. Vejledningen viste, hvordan pesticider bør testes for at beskytte bier mod både akut og kronisk eksponering. Pesticider skulle kun kunne blive på markedet, hvis de består disse nye test.


De fleste EU-medlemslande modsatte sig imidlertid bestemmelserne og tvang Kommissionen til et kompromis, der kun inkluderer de bestemmelser, der beskytter bier mod akut eksponering.


”Det er uacceptabelt, at medlemslandene er imod den fulde gennemførelse af EFSA-vejledningen fra 2013”, lyder det i en parlamentarisk beslutning, der blev vedtaget onsdag. Udkastet "indeholder kun modifikationer (...) med hensyn til akut forgiftning af honningbier, men forbliver tavst om kronisk forgiftning af honningbier og forgiftning af humlebier og enlige bier".


Desuden tager Kommissionens tekst "ikke højde for den nyeste udvikling inden for videnskabelig og teknisk viden", og den "kommer ikke til at ændre det beskyttelsesniveau", der allerede findes, lyder det i teksten.


MEP'erne understreger også, at Europa-Kommissionen ikke burde have givet sig, og at Kommissionen burde have udnyttet sine beføjelser fuldt ud, fordi de 16 medlemslande, der var imod Kommissionens forslag, ikke udgjorde et kvalificeret flertal.


Beslutningen opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge ny lovgivning, der er baseret på den nyeste videnskabelige og tekniske viden.


Citat


"Ved at modsætte os alt for lave evalueringskriterier for faren ved pesticider for bier, ønskede vi at stille et simpelt spørgsmål: Ser vi seriøst på at beskytte miljøet? Ser vi seriøst på at beskytte levende organismer? Ser vi seriøst på den grønne aftale?”, sagde Pascal Canfin (Renew Europe, FR), der er formand for miljøudvalget.

“Resultatet er meget klart: Takket være vores mobilisering ønskede et meget stort flertal i Europa-Parlamentet ikke en udvandet lovgivning til beskyttelse af bier. Vi beder nu Kommissionen om at gennemgå det igen og give os lovgivning, der eliminerer de farligste pesticider for bestøvere”, tilføjede han.


Næste skridt


Parlamentet blokerede for Kommissionens forslag ved at vedtage beslutningen med et absolut flertal af medlemmerne med 533 stemmer for, 67 stemmer mod og 100 hverken for eller imod. Europa-Kommissionen skal derfor fremlægge et nyt forslag.


Baggrund


Medlemmerne af Europa-Parlamentet fremhæver, at der ifølge Kommissionen er en ”dramatisk nedgang i forekomsten og mangfoldigheden af alle slags europæiske vilde insekter, der bestøver, herunder vilde bier, svirrefluer, sommerfugle og møl. Talrige bestøver-arter er udryddet eller truet”.


I EU alene er omkring 84% af afgrødearterne og 78% af vilde blomsterarter som minimum delvist afhængige af bestøvning fra dyr. Op til næsten 15 milliarder EUR af EU's årlige landbrugsproduktion kan direkte tilskrives bestøvere.