I en beslutning, der blev vedtaget torsdag, understreger Europa-Parlamentet, at begge lande opfylder kravene til at indlede forhandlingerne.

Parlamentet udtrykker stor skuffelse over, at der ikke blev indgået en aftale om at åbne op for EU-udvidelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien på EU-topmødet den 17.-18. oktober.


Parlamentsmedlemmerne beklager, at Danmark, Frankrig og Holland har blokeret beslutningen og siger, at Albanien og Nordmakedonien har gjort en stor indsats de seneste par år og opfylder kriterierne for at indlede forhandlinger om EU-medlemskab.


MEP’erne roser Nordmakedonien for sin indsats for at afvikle vanskelige problemer med sine nabolande og glæder sig over nye retsreformer i Albanien.


En strategisk fejltagelse


Parlamentet understreger, at "ikke-beslutningen" fra EU-lederne er en strategisk fejl, der skader EU's troværdighed og sender en negativ besked til andre lande, der måske kandiderer til at blive medlemmer af EU. Det kan også betyde, at andre udenlandske aktører - hvis aktiviteter muligvis ikke er i overensstemmelse med EU's værdier og interesser - engagerer sig mere i både Albanien og Nordmakedonien, tilføjer MEP'erne.


En reform af tiltrædelsesprocessen, som nogle lande går ind for, bør ikke være en forhindring for Albanien og Nordmakedonien, der allerede opfylder kravene, og de skal vurderes på baggrund af deres egne fortjenester og objektive kriterier og ikke bedømmes ud fra nogle landes egne politiske dagsordener, lyder det i teksten.


Tiden er inde til at åbne forhandlinger


MEP'erne opfordrer EU-landene til at handle ansvarligt over for Albanien og Nordmakedonien og til enstemmigt at godkende åbeningen af udvidelsesforhandlingerne med begge lande på næste møde. Europa-Parlamentet bør desuden intensivere sine demokratistøttende aktiviteter i det vestlige Balkan for at sikre, at de nationale parlamenter spiller deres rolle som motor for demokratisk reform, tilføjer de.


Teksten blev vedtaget med 412 stemmer for, 136 imod og 30 hverken for eller imod.