Wolfgang Schäuble, præsident for Forbundsdagen, taler ved plenarsamlingen til en mindehøjtidelighed i forbindelse med Berlinmurens fald.  

Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, og præsidenten for den tyske Forbundsdag, Wolfgang Schäuble, mindedes Berlinmurens fald 9. november 1989.

Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, hyldede i sin tale modige europæiske borgere "der fredeligt, uden vold, men ved hjælp af deres egen styrke, var i stand til at overvinde det åg, de havde været under i årtier."


Han advarede imidlertid om, at ”det europæiske demokrati og de værdier og principper, det bygger på, desværre ikke er en selvfølge. Det kræver engagement og beslutsomhed fra os alle at forsvare dem.” (…)


“Som vidne til disse ekstraordinære dage i Berlin kan jeg ikke undgå at se med stor bekymring på de spøgelser, der er vendt tilbage til Europa, selv om vi troede, de var døde og begravede,” tilføjede han og henviste til genopblussen af antisemitisme og årsdagen for Paris-angrebene og mindede ofrene for fire år siden.


Præsidenten for den tyske Forbundsdag, Wolfgang Schäuble, sagde: ”Uden europæisk forening, uden europæernes ønske om at vokse sammen i øst og vest, ville Tyskland stadig være delt.” Tyskerne vil ”aldrig glemme” den tillid, som gjorde genforeningen mulig, "på trods af de sår, som 2. verdenskrig − udløst af Tyskland − havde efterladt på kontinentet", sagde Schäuble.


I talen advarede han også om, at europæiske værdier og frihed ikke spreder sig uden modstand og tilføjede: ”Den regelbaserede internationale orden er under pres − sandheden tæller ikke længere, og national egoisme hersker. De mest presserende spørgsmål − at brødføde verdens befolkning, migration, klimaændringer og sikkerhed − kan imidlertid kun løses globalt. (…) Vi skal overvinde smålighed, egoisme og frygt.”


Mindehøjtideligheden blev afsluttet med taler fra lederne af de politiske grupper og fra repræsentanter for Kommissionen og Rådet.


Klik på de følgende links for at se optagelser af talerne:


Åbningstale af David SASSOLI, formand for Europa-Parlamentet


Tale af Wolfgang SCHÄUBLE, præsident for den tyske Forbundsdag


Taler af lederne af de politiske grupper


Udtalelser fra Frans TIMMERMANS, første næstformand for Europa-Kommissionen, og på vegne af Rådet Tytti TUPPURAINEN, finsk minister for europæiske forhold