• Europa-Parlamentet opfordrer det polske parlament til at afvise lovforslaget 
  • Utilstrækkelig seksualundervisning bringer de unge i fare 
  • MEPerne ønsker mere finansiering af seksualundervisning i civilsamfundet 

I en beslutning, der var til afstemning torsdag, udtrykker MEPerne dyb bekymring over et polsk lovforslag, der kan sende lærere, der giver seksualundervisning, i fængsel.

I teksten, der blev vedtaget med 471 stemmer for, 128 imod og 57 hverken for eller imod, kritiserer parlamentsmedlemmerne et lovudkast, der vil gøre seksualundervisning til mindreårige til en forbrydelse i Polen. Det er i forslaget til ændring af den polske pædofililov, at lærere trues med op til tre års fængsel, og der er fremsat forslag til at forøge denne straf til fem år.


Europa-Parlamentet fordømmer Polens bevægelse i retning mod at misinformere unge og stigmatisere og forbyde seksualundervisning. MEPerne opfordrer det polske parlament til ikke at vedtage lovforslaget, der kommer i kølvandet på nylige forsøg på at begrænse seksuelle og reproduktive rettigheder i Polen − herunder retten til abort.


Beskyt unge mod misbrug gennem bedre uddannelse


Resolutionen opfordrer alle EU-lande til at tilbyde grundig og alderssvarende seksualundervisning i skoler. MEPerne understreger, at manglende information og undervisning om sex og seksualitet sætter unges sikkerhed og velbefindende i fare og gør dem mere sårbare overfor seksuel udnyttelse, misbrug og vold − herunder chikane online.


Ved at undervise unge i ligestilling, samtykke og gensidig respekt kan man hjælpe med at forhindre og bekæmpe kønsstereotyper, homofobi, transfobi og kønsbaseret vold, siger MEPerne.


MEPerne anerkender civilsamfundets vigtige rolle i udbuddet af seksualundervisning og opfordrer til, at de berørte organisationer bliver tilstrækkeligt finansieret på EU-niveau, hvad enten det er gennem programmet for rettigheder og værdier 2021-2027 eller andre EU-pilotprojekter. De opfordrer også Rådet til at rejse spørgsmålet om det polske lovudkast i høringerne relateret til artikel 7, stk. 1.