EU-budgettet for 2020 godkendt: Der investeres mere i klima, job og de unge 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Yderligere +500 millioner EUR dedikeret til klimatiltag 
  • Støtte til de unge: Boost af Erasmus og kampen mod ungdomsarbejdsløshed 
  • Sidste årlige budget for den nuværende finansielle ramme 2014-2020 

MEPerne har i næste års budget sikret flere penge til at beskytte klimaet, styrke forskningen, investere i infrastruktur og hjælpe de unge.

Parlamentet har i alt opnået yderligere 850 mio. EUR til sine prioriteter.


  • Over en halv milliard EUR mere øremærkes klimarelaterede projekter
  • 302 mio. EUR mere til forskningsprojekter
  • Yderligere 133 mio. EUR til investeringer i netværksinfrastruktur (Connecting Europe-facilitet)
  • 50 mio. EUR mere til Erasmus+ og 28,3 mio. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (yderligere 50 mio. EUR kan tilføjes i 2020, hvis nødvendigt)

De samlede forpligtelsesbevillinger for 2020 udgør 168,7 mia. EUR (stigning på 1,5% sammenlignet med 2019), betalingsbevillinger beløber sig til 153,6 mia. EUR (3,4% mere end 2019).


Rådet godkendte formelt den aftale, der blev opnået med Parlamentet, den 25. november. Parlamentet godkendte onsdag budgettet med 543 stemmer for 136 stemmer imod og 23 hverken for eller imod. Budgettet blev derefter underskrevet af Europa-Parlamentets formand David Sassoli.


Detaljer om budgetaftalen af ​​18. november kan findes her. Yderligere baggrundsinformation kan downloades her.


Citater


Medlemmer fra Parlamentets forhandlingsteam sagde følgende under plenardebatten:


Jan Van Overtveldt (ECR, BE), formand for budgetudvalget: "Dette er et stærkt, ansvarligt og fremtidsorienteret budget. Vi skal have modet til at fortsætte i denne retning i fremtiden. Vi skal nu lægge et flerårigt budget for 2021-2027, der virkelig tager højde for vores borgeres behov på en eksplicit, klar og dristig måde. Et budget, der fokuserer på innovation, konkurrenceevne, klima, infrastruktur, sikkerhed og migration - som er de områder, hvor Europa absolut kan tilbyde merværdi sammenlignet med nationale handlinger.”


Monika Hohlmeier (EPP, DE), ordfører (Kommissionens del af budgettet): "850 mio. EUR mere til klimaændringer, især inden for forskning og innovation, unge og digitalisering. Vi har opnået meget, der kan skabe job og øge EU's konkurrenceevne. Det er lykkedes os at øge budgetposterne, der beskæftiger sig med klimabeskyttelse, med 504 mio. EUR og sikre, at mere end 21% af udgifterne næste år bliver klimarelaterede. Dette overskrider klart EU's mål på 20%.”


Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES), ordfører for de andre dele: ”Dette er en meget positiv aftale for Den Europæiske Union. Men vi er stadig langt fra det 1,3% BNI-budget, som vi kræver til den langsigtede finansielle ramme for 2021-2027; langt fra det ambitiøse budget, der kunne være et vendepunkt i kampen mod klimaændringer og uligheder."


Baggrund


Betalinger henviser til det, der konkret skal bruges i budgettets år, dvs. 2020. Forpligtelser er derimod hele beløbet, der kan bruges over flere år til et givet projekt eller program.


Europa-Parlamentet og Rådet havde 14 dage fra datoen for den uformelle aftale (18. november) til at godkende den fælles tekst. Når den er godkendt af begge institutioner, underskriver Parlamentets formand budgettet og erklærer det endeligt vedtaget.