Klimaet bør være Europa-Parlamentets førsteprioritet, mener EU-borgerne. Danskerne i top 

Pressemeddelelse 
 
 
  • For første gang er klimaet det emne, EU-borgerne mener, der bør stå allerøverst på Europa-Parlamentets dagsorden  
  • Syv ud af ti danskere mener, at unges protester for klimaet påvirker politikken i Danmark og i EU 
  • Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, deltager i FN’s COP25 
Eurobarometer 2019 om klimaforandringerne  

Kampen mod klimaforandringerne bør være MEPernes højeste prioritet, afslører ny Eurobarometer, som også viser mange mener de unges klimaprotester bærer frugt.

”Kampen mod klimaforandringer og beskyttelsen af vores miljø, havet og biodiversiteten” bør være Europa-Parlamentets førsteprioritet, siger EU-borgerne i en ny Eurobarometer-undersøgelse, der er bestilt af EP og gennemført i oktober 2019.


I alt peger præcis halvdelen af de adspurgte danskere på klimaændringer og miljøet som det vigtigste spørgsmål for Europa-Parlamentet. Kun svenskerne sætter i højere grad klimaet øverst på Parlamentets dagsorden - der er tallet 62%.


På EU-niveau er det 32%, der ser kampen mod klimaforandringerne som Parlamentets vigtigste prioritet - mere end noget andet område. Det er første gang, EU-borgerne sætter klimaændringer øverst på en prioriteret liste i en Eurobarometer-undersøgelse, men allerede ved valget til Europa-Parlamentet i maj var klimaforandringerne en af de førende grunde til at stemme - især for unge.


I Eurobarometer-undersøgelsen blev respondenterne også spurgt om, hvilket miljøhensyn der er mest presserende. Et stort flertal af europæere (52%) mener, at det er klimaændringer, efterfulgt af luftforurening (35%), havforurening (31%), skovrydning og den voksende mængde affald (begge 28%).


”Denne undersøgelse viser meget tydeligt, at europæerne ønsker handling fra EU, når det kommer til bekæmpelse af klimaændringer. I går i Strasbourg godkendte Europa-Parlamentet en beslutning, der erklærer klima- og miljøkrise i Europa og globalt. Vi lytter til vores borgere og understreger behovet for at gå fra ord til handling,” siger Parlamentets formand, David Maria Sassoli (S&D, IT), der mandag tager til Madrid for at deltage i åbningen af FN's klimakonference COP25.


Unges klimaprotester gør en forskel


I løbet af det seneste år har unges klimaprotester mobiliseret millioner af mennesker i EU og globalt.


Den nye Eurobarometer-undersøgelse viser, at næsten seks ud af ti EU-borgere er sikre på eller overbeviste om, at unges klimaprotester har en direkte indvirkning på politikken på både nationalt og europæisk plan.


Af danskerne er 71% overbeviste om, at klimaprotesterne fører til, at der træffes politiske foranstaltningerne i Folketinget, mens 68% af danskerne tror, protesterne har indflydelse på EU-politikken.


Baggrund


Siden 1973 har Eurobarometeret målt EU-borgernes opfattelse af og forventninger til EU. Kantar har indsamlet data til dette Eurobarometer, og feltarbejdet fandt sted 8. - 22. oktober 2019 i alle 28 EU-medlemslande. 27.607 repræsentativt udvalgte respondenter over 15 år er blevet interviewet til rapporten. Den fulde rapport offentliggøres 10. december 2019.