Biodiversitet: Parlamentet kræver bindende mål på globalt og EU-niveau 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Mindst 10% af EU’s flerårige budget til at forbedre biodiversiteten 
  • 30% af EU’s areal bør bestå af naturarealer 
  • Nødvendigt med bindende reduktionsmål for brugen af pesticider i EU 
Skove og naturarealer spiller en nøglerolle i at beskytte vores biodiversitet. Foto: Shutterstock  

MEPerne vil have juridisk bindende mål for biodiversitet, som under Paris-aftalen for klimaforandringer, ved den kommende FN-konference on biodiversitet, COP 15.

Parlamentet vedtog torsdag sin holdning til FN-konferencen for biodiversitet i oktober 2020 i Kunming i Kina. Beslutningen blev vedtaget ved håndsoprækning.


For at komme det store tab af biodiversitet til livs er det nødvendigt, at de deltagende lande bliver enige om juridisk bindende mål med tidslinjer, indikatorer og rapporteringsmekanismer baseret på fælles standarder, lyder det i beslutningen.


EU må i førertrøjen

Parlamentet ønsker, at den kommende EU-biodiversitetsstrategi for 2030 skal sikre, at EU fører an ved at:


  • sikre, at mindst 30% af EU’s områder er naturarealer,
  • genoprette ødelagte økosystemer inden 2030,
  • inkludere biodiversitet i alle EU-politikker og
  • øremærke mindst 10% af 2021-2027-budgettet til tiltag, der skal forbedre biodiversiteten.

MEPerne understreger også behovet for flere bæredygtige landbrugs- og skovbrugspraksisser, inklusiv bindende EU-mål for reduktion i brugen af pesticider.


Citat

”For Parlamentet vil det afgørende være at definere europæiske og globale målsætninger for biodiversitet, som bør omfatte bedre beskyttelse af naturlige økosystemer, reduktion af brugen af pesticider i Europa og bæredygtigt landbrug og fiskeri. 2020 vil være et nøgleår for biodiversitet med IUCN i juni i Marseille og COP 15 i oktober i Kina,” siger Pascal Canfin (Renew, FR), der er formand for miljøudvalget.


Baggrund

Parlamentet har konsekvent prioriteret biodiversitet og gentagne gange advaret om, at tabet af biodiversitet fortsætter og er større end nogensinde.


FN’s biodiversitetskonvention trådte i kraft den 29. december 1993. En delegation fra Europa-Parlamentet vil deltage i det 15. møde i Kunming i Kina fra 19. oktober til 1. november 2020.


COP 15 forventes at munde ud i en global ramme for beskyttelsen af biodiversitet efter 2020, som sætter den globale kurs for biodiversiteten de næste 10 år og derefter.