Parlamentets sammensætning efter Brexit 

Pressemeddelelse 
 
 
Hvor mange MEP’ere vil hvert land have efter Brexit?  

1. februar ændres antallet af pladser og fordelingen af dem i Europa-Parlamentet. Det sker som følge af Brexit.

Fra 1. februar vil Europa-Parlamentet bestå af 705 pladser mod 751 (som er det maksimalt tilladte ifølge traktaterne) før Det Forenede Kongeriges udtræden 31. januar 2020.


Af de 73 pladser, som Det Forenede Kongerige havde, er 27 blevet fordelt til andre EU-lande, mens de resterende 46 er reserveret til eventuelle fremtidige udvidelser af EU.


Hvem er de nye MEP’ere?

Alle nye MEP’ere blev valgt ved valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.


På grund af forskellige nationale regler er der nogle navne, der er blevet bekræftet, mens andre stadig venter på at blive det. Du kan finde alle de nuværende MEP’ere på denne side.

Et estimat over fordelingen af pladserne på baggrund af valget i maj 2019 og MEP'ernes nuværende politiske tilhørsforhold.  

Fordeling af pladser: Ingen tabere

Den nye fordeling af pladser sikrer, at intet EU-land mister pladser, men lande, der på grund af demografiske forandringer er lidt underrepræsenterede i dag, får en til fem flere pladser i Parlamentet.


Et af de lande er Danmark, som får én ekstra plads, og det er bekræftet, at Linea Søgård-Lidell indtager pladsen. Hun tilslutter sig Renew Europe-gruppen ligesom sine partifæller fra Venstre.


Den nye fordeling er lavet på baggrund af indbyggertallet i medlemslandene, og for mindre lande er det også med i overvejelserne, at der skal være et minimumsniveau for repræsentation.


Princippet om ”degressiv proportionalitet” betyder, at mindre lande har færre MEP’ere end større lande, men at MEP’ere fra et større land repræsenterer flere borgere end deres kollegaer fra mindre lande.


Næste skridt

Parlamentet vil fortsætte med at påvirke forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Det Forenede Kongerige, og Brexit kommer også til at påvirke sammensætningen af udvalg og delegationer, For at få mere information kan du læse dette baggrundsnotat.