Onsdag aften drøfter Parlamentet og Kommissionen hvordan europæiske borgere bedst beskyttes mod Coronavirussen.

MEPerne vil vurdere situationen i forbindelse med udbruddet af Coronavirus og de koordinerede nationale bestræbelser på at stoppe spredningen. De drøfter også, hvordan man sikrer, at enkeltpersoners grundlæggende rettigheder ikke krænkes.


Følg debatten her.

Baggrund

Siden januar 2020 har der været isolerede tilfælde af Coronavirus i nogle EU-lande. 28. januar 2020 blev EU’s civilbeskyttelsesmekanisme aktiveret til at organisere og koordinere støtte til EU-borgere, der er berørt af Coronavirus-udbruddet i Kina.


Virussen har ført til et stigende antal rapporteringer om diskrimination af østasiater i flere europæiske lande.