• Midlertidig suspension af EU-regler, der forpligter flyselskaber til at bruge størstedelen af deres afgangs- og landingstidspunkter, hvis de ikke vil miste dem næste år  
  • Kommissionens forslag om at sætte en stopper for de såkaldte spøgelsesfly, som er forårsaget af udbruddet af COVID-19, vil blive behandlet med den højeste prioritet i parlamentet 
EU’s lovgivningsarbejde med at få sat en stopper for tomme flyvninger er gået i gang.  

Formanden for Parlamentets transport- og turismeudvalg hilser Kommissionens forslag om ny lovgivning velkomment og lover, at MEP’erne vil arbejde hurtigt på sagen.

“Flyvning med tomme fly er ikke i nogens interesse, og det har store miljømæssige og økonomiske omkostninger. Vi er nødt til at stoppe denne praksis og sikre os, at luftfartsselskaberne kan håndtere de ekstraordinære omstændigheder, som er forårsaget af COVID-19,” lød det fra formanden for transportudvalget, Karima Delli (De Grønne/EFA, FR)


“Den såkaldte use-it-or-lose-it-regel (hvor flyselskaber mister deres tildelte afgangs- og landingstidspunkter, hvis de ikke anvender dem, red.) er flere gange tidligere blevet suspenderet, og Parlamentet er opsat på at finde en hurtig løsning sammen med Rådet,” tilføjede formanden.


Reglerne for fordeling af afgangs- og landingstidspunkter gælder altid for den kommende sæson. Fordelingen af tidspunkterne i sommeren 2020 blev allerede vedtaget sidste år. Det betyder, at der vil være tid nok til at nå i mål med at få stemt om denne højt prioriterede sag.


Næste skridt

Parlamentet kigger nu nærmere på Kommissionens forslag og vil i løbet af de kommende dage offentliggøre de præcise detaljer for de næste skridt i processen, før arbejdet med den nye lov kan gå i gang sammen med Rådet.


Baggrund

Ifølge de nuværende regler (forordning om fælles regler for ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EEC 95/93)) bliver flys afgangs- og landingstidspunkter i EU udelukkende fordelt for sommer- og vintersæsonen af uafhængige koordinatorer. Hvis et luftfartsselskab har brugt deres tildelte afgangs- og landingstidspunkter mindst 80 procent af tiden i løbet af en sæson, kan det beholde de samme tidspunkter i den næstkommende sæson (denne praksis bliver refereret til som ‘historiske afgangs- og landingstidspunkter’, hævdvundne rettigheder’ eller ‘80-20-reglen’). Hvis det ikke er tilfældet, kommer disse afgangs- og landingstidspunkter tilbage i en pulje for omfordeling.


Som en konsekvens bliver tidspunkter, der ikke bliver brugt ofte nok af luftfartsselskaberne, omfordelt (dette går under navnet “use-it-or-lose-it”-reglen).


“Use-it-or-lose-it”-reglen har dog været suspenderet ved flere tidligere lejligheder, f.eks. efter 11. september 2001, under Irakkrigen, under SARS-epidemien i 2003 og i 2009 som svar på finanskrisen og dens indvirkning på luftfartsbranchen.