• Kommissionen foreslår omfattende budget til bekæmpelse af pandemien 
  • Medlemmer af forskningsudvalget glæder sig over nødforanstaltninger 
  • Vi er nødt til at investere mere i forskning og være klar til den næste krise 
Forsker på arbejdet i et laboratorium ©Vectorfusionart/AdobeStock  

Kriseforanstaltninger bør kombineres med et langsigtet engagement i EU's forskningsprogrammer, siger medlemmer af forskningsudvalget.

"Vi bifalder de foranstaltninger, som kommissær Mariya Gabriel har truffet, og beslutningen om at stille næsten 140 mio. EUR til rådighed for forskning i COVID-19. Kommissionen har været hurtige til at åbne op for interessetilkendegivelser i midler fra Horizon 2020 og inddrog i denne forbindelser relevante interessenter som led i initiativet om innovative lægemidler (IMI), sagde Christian Ehler (EPP, Tyskland), som er Parlamentets ordfører for det opkommende europæiske forskningsprogram Horizon Europe.

"Nu må vi begynde at tænke fremad for at være bedre rustet til fremtiden. Forskning og udvikling spiller tydeligvis en vigtig rolle i håndteringen af globale udfordringer. Dette er endnu en grund til at støtte vores forslag om at budgettet for Horizon Europe skal være på 120 mia. EUR i perioden 2021-2027," tilføjede han.

En test af vores evne til at samarbejde

"Den sundhedskrise, som COVID-19 udgør, skærper vores opmærksomhed. Topprioriteten er nu at dæmme op for spredningen af denne virus. Bag kulisserne arbejder forskere på at finde en behandling og en vaccine. Virussets ekstraordinære smitteevne bør få os til at forstå, at vores indbyrdes forbundne verden er blevet betydeligt mindre, og at en fælles og koordineret indsats landene imellem er den eneste måde at håndtere denne krise på ", sagde Christian Ehler.

"Krisen er på én og samme tid en test af vores evne til at arbejde sammen om en nødsituation og om at forblive tro mod vores langsigtede mål ", sagde han.

"Når denne krise er overstået, skal vi straks forberede os på den næste. Det betyder, at der skal investeres mere i forskning, og at programmer som f.eks. Horizon Europe ikke må tages som gidsel på grund af uoverensstemmelser mellem medlemslandene", konkluderede han.

COVID-19: EU og industrien skal finansiere mere forskning via initiativet om innovative lægemidler

Initiativet om innovative lægemidler (IMI), som er et offentligt-privat partnerskab mellem Europa-Kommissionen og lægemiddelindustrien, har i dag åbnet for interessetilkendegivelser til forskning med henblik på at udvikle behandlinger og diagnosemetoder som reaktion på COVID-19-udbruddet. Op til 45 mio. EUR af midlerne vil komme fra Horizon 2020, EU's nuværende forsknings- og innovationsprogram.

Dette er en del af EU's koordinerede indsats mod COVID-19 og den supplerer de midler, der for nylig blev mobiliseret under Horizon 2020. Du kan finde flere oplysninger om IMI her og EU's forskning om COVID-19 her.