Europa-Parlamentet afholder ekstraordinært plenarmøde den 26. marts  

Pressemeddelelse 
 
 
COVID-19: Europa-Parlamentet afholder ekstraordinært plenarmøde den 26. marts for at vedtage en række særlige tiltag.  

Europa-Parlamentets formand og de politiske gruppers ledere har besluttet at afholde en ekstraordinær plenarforsamling torsdag den 26. marts for at vedtage en række særlige tiltag.

Formanden og gruppeformændene i Europa-Parlamentet (Formandskonferencen) har torsdag afholdt et uformelt møde. De godkendte via skriftlig procedure forslaget fra Europa-Parlamentets formand, Sassoli, om at indkalde til en ekstraordinær plenarforsamling torsdag den 26. marts i Bruxelles for at drøfte og stemme om Kommissionens første tre forslag til retsakter med henblik på at tackle virkningerne af COVID19-pandemien i EU's medlemslande.


Europa-Parlamentets formand Sassoli sagde: ”Europa-Parlamentet gør sin pligt og vil fortsætte med at gøre det. Parlamentet må forblive åbent, da en virus ikke må sætte en stopper for demokratiet. Vi er den eneste europæiske institution direkte valgt af borgerne, og vi vil fortsat repræsentere og forsvare dem.”


På dagsordenen er:


  • Investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset, som vil stille 37 mia. EUR af samhørighedsmidlerne til rådighed for medlemslandene for at imødegå følgerne af krisen
  • et forslag til retsakt om at udvide anvendelsesområdet for EU's Solidaritetsfond til at omfatte krisesituationer på folkesundhedsområdet
  • et forslag fra Kommissionen om at standse de såkaldte spøgelsesflyvninger forårsaget af COVID-19-udbruddet.


Det er afgørende, at Europa-Parlamentet vedtager disse tre forslag hurtigt for at yde konkret støtte til EU-borgere og til medlemslandene i denne hidtil usete situation.


Europa-Parlamentets Præsidium vil vedtage særlige foranstaltninger for denne plenarsamling for at sikre, at der også kan fjernafstemmes.


Denne plenarforsamling erstatter plenarforsamlingen planlagt til at finde sted den 1.-2. april.