COVID-19: Europa-Parlamentet godkender vidtrækkende EU-støtteforanstaltninger  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
COVID-19: endelig afstemning i EP's plenarforsamling for at godkende afgørende EU-støtteforanstaltninger  

Som en del af EU's fælles svar mod COVID-19-udbruddet vedtog medlemmerne næsten enstemmigt tre hasteforslag på en ekstraordinær plenarforsamling torsdag.

Hasteforanstaltninger, der skal hjælpe borgere og virksomheder med at tackle krisen, blev sat til afstemning på et plenarmøde mindre end to uger efter, at Kommissionen fremsatte sine forslag.


De godkendte forslag er:


  • Corona Response Investment Initiative. Formålet med disse foranstaltninger er at kanalisere 37 mia. EUR fra eksisterende EU-midler til de borgere, regioner og lande, der er hårdest ramt af Coronavirus-pandemien så hurtigt som muligt. Midlerne vil blive rettet mod sundhedssystemer, SMV'er, arbejdsmarkeder og andre sårbare dele af EU-medlemslandenes økonomier. Forslaget blev vedtaget med 683 stemmer for, 1 imod og 4 hverken for eller mod.

  • Udvidelse af EU's Solidaritetsfond til at omfatte krisesituationer på folkesundhedsområdet. Foranstaltningerne vil stille op til 800 mio. EUR til rådighed for EU landene i 2020. Støtteberettigede tiltag under fonden, vil blive udvidet til også at omfatte støtte i forbindelse med større folkesundhedskriser, herunder lægehjælp, samt foranstaltninger til forebyggelse, overvågning eller bekæmpelse af spredning af sygdomme. Forslaget blev vedtaget med 671 stemmer for, 3 imod og 14 hverken for eller mod.

  • Midlertidig suspension af EU's regler om afgangs- og ankomsttider i EU's lufthavne. Dette vil forhindre luftfartsselskaberne i at flyve med tomme fly under pandemien. Den midlertidige suspension betyder, at luftfartsselskaber ikke er forpligtet til at benytte deres planlagte start- og landingstidspunkter for at beholde dem i den næste sæson. Sommersæsonen løber fra den 29. marts til den 24. oktober 2020. Forslaget blev vedtaget med 686 stemmer for, ingen imod og 2 hverken for eller mod.

Næste skridt


Rådet skal nu formelt godkende Parlamentets holdning. De vedtagne foranstaltninger træder i kraft, når de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, hvilket forventes at ske i de kommende dage.