EU-britiske forhandlinger: MEP'er udtrykker deres fulde støtte til EU's holdning  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • MEP'er støtter massivt op om EU-chefforhandler Michel Barnier 
  • Det britiske forsøg på at skalte og valte afvises blankt af EU 
  • Aftale om lige vilkår og fiskeri en forudsætning for Parlamentets godkendelse 
Parlamentet vedtog en beslutning, der går skarpt i rette med den britiske regerings tilgang til de EU-britiske forhandlinger  

Parlamentets beklager den fortsat store afstand mellem parterne, idet der kun er kort tid tilbage til at nå frem til en aftale om de fremtidige EU-britiske forbindelser.

Parlamentet vedtog torsdag med et stort flertal en beslutning, der gør status over de hidtidige fremskridt i de EU-britiske forhandlinger om en ny partnerskabsaftale. MEP'erne advarede mod den britiske regerings nuværende à la carte-tilgang, og understregede, at en omfattende aftale er i begge parters interesse.

De finder det beklageligt, at der efter fire forhandlingsrunder endnu ikke er gjort reelle fremskridt, og at parterne endnu står langt fra hinanden.

Den britiske vælgen og vragen mellem politikker og deres pres for at få adgang til det indre marked efter brexit er "uacceptabel" for EU, hedder det i teksten, der udtrykker dyb bekymring over den britiske regerings insisteren på kun at ville forhandle om områder af interesse for Det Forenede Kongerige.

Beslutningen bekræfter også Parlamentets hele og fulde støtte til EU's chefforhandler, Michel Barnier, i mødet med hans britiske modparter, baseret på det politiske mandat, han er givet af medlemsstaterne og Parlamentet.

MEP'erne opfordrer endvidere til, at man fra britisk side respekterer de tilsagn, der blev givet i den politiske erklæring, som premierminister Boris Johnson underskrev og som begge sider har ratificeret.

Udtrædelsesforpligtelser

Nøje implementering af protokollen om Irland og Nordirland og af udtrædelsesaftalen, herunder om borgernes rettigheder, er en forudsætning for at skabe den tillid, der er nødvendig for at kunne indgå aftale om et fremtidigt partnerskab, hedder det i teksten.

Lige konkurrencevilkår, fiskeri

Teksten fremhæver desuden, at Parlamentet kun vil godkende en fremtidig handelsaftale under forudsætning af, at den britiske regering går med til at sikre lige vilkår (fælles regler og standarder) inden for områder som miljøbeskyttelse, arbejdsmarkedsstandarder og statsstøtte, samt at der indgås en hensigtsmæssig aftale om fiskeri. Dette er absolut nødvendigt i betragtning af Det Forenede Kongeriges geografiske nærhed, niveauet af sammenkobling og dets allerede høje niveau af eksisterende tilpasning og gensidig afhængighed med EU-reglerne.

Den britiske regering har hidtil ikke indladt sig på forhandlinger om bestemmelser, der skal sikre lige konkurrencevilkår, noteres det i beslutningen.

Beslutningen blev vedtaget med 572 stemmer for, 34 imod og 91 hverken for eller imod. Den vil kunne tilgås her (18.6.2020).

Citat

"Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige har vist vilje til at ville gøre betydelige fremskridt i forhandlingerne i juli. Europa-Parlamentet udtrykker med vedtagelsen i dag af sin beslutning sin villighed til at indgå en ambitiøs og retfærdig aftale, uden at vi går på kompromis med vore principper og vores målsætninger," udtalte David McAllister (PPE, DE), formand for EP's Udenrigsudvalg og koordinationsgruppen for Det Forenede Kongerige (UKCG) i sin kommentar til afstemningen på plenarmødet og udfaldet af det EU-britiske møde på højt plan den 15. juni.

Klik på navn for at se videooptagelse i fuld længde af indlæg på plenarmøde af

David McAllister

Bernd Lange (S&D, DE), formand for Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel, medlem af UKCG

Kati Piri (S&D, NL), medordfører, medlem af UKCG

Christophe Hansen (EPP, LU), medordfører, medlem af UKCG

Baggrund

Den igangværende overgangsperiode udløber den 31. december 2020. Hvis en ny handelsaftale og en overordnet aftale skal træde i kraft den følgende dag, skal de være undertegnet af forhandlingsparterne senest til oktober. Aftaleteksterne vil dernæst skulle ratificeres af både Europa-Parlamentet og det britiske parlament og, i tilfælde af en såkaldt blandet aftale, af de nationale parlamenter i samtlige EU-medlemsstater.