Debat om EU-budget og genopretning: ”En aftale i Rådet er ikke den endelige aftale” 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Kommissionens forslag til et langsigtet budget og genopretning er det minimum, som Parlamentet kan acceptere.  

Med det Europæiske Rådsmøde den 19. juni in mente og tankerne på topmødet den 17. juli udtrykte MEP’erne deres holdning til fremtidens EU-finansiering og den økonomiske genopretning.

I en debat med formanden for Det Europæiske Råd Charles Michel og kommissær Maroš Šefčovič, gentog de fleste MEP’er, at Kommissionens forslag til en genopretningspakke og det reviderede langsigtede EU-budget er det minimum, som Parlamentet kan acceptere.


MEP’erne krævede også en klar tilbagebetalingsplan, herunder indførelse af en række nye egenindtægter, såsom en digital skat eller indtægter baseret på EU’s emissionshandelssystem (ETS), så regningen for genopretningen ikke bliver sendt videre til borgerne.


Flere politikere insisterede på, at


- de krav, der følger med, hvis medlemslandene ønsker den økonomiske støtte, ikke må føre til nye sparekrav


- retsstaten skal respekteres


- investeringer skal styrke EU’s robusthed ved for eksempel at styrke den digitale dagsorden.


Mens nogle MEP’er var af den holdning, at den samlede pakke udgør ”et pauvert beløb på kun 1,5 % af EU’s BNI”, mente andre, at pakken er for stor, og beklagede, at EU kommer til at gældsætte sig.


En række MEP’er udtalte, at det er vigtigt, at se tingene i et længere perspektiv i tilfælde af, at der kommer flere nedlukninger i den kommende tid. De understregede, at ”en aftale i Rådet ikke er den endelige aftale”, eftersom Europa-Parlamentet er klar til at forhandle. Parlamentet skal stemme for det langsigtede budget for 2021-2017 (MFF) med absolut flertal, før det kan træde i kraft.


Med udgangspunkt i traktatens artikel 324 mødtes EP-formand David Sassoli, Tysklands kansler Angela Merkel i sin egenskab af roterende formand for Rådet samt formand for Det Europæiske Råd Charles Michel med kommissionsformand Ursula von der Leyen den 8. juli for at gøre status over fremskridtene i forhandlingerne og gøde jorden for de kommende politiske forhandlinger.


Baggrund


Den 19. juni udvekslede EU’s stats- og regeringschefer synspunkter per videokonference om planerne om en covid-19-genopretningsfond og det forslag til et nyt langsigtet EU-budget, som Europa-Kommissionen præsenterede den 27. maj i Parlamentet. Det lykkedes ikke for EU’s stats- og regeringschefer at nå frem til en fælles holdning.


EU’s ledere skal mødes igen, denne gang fysisk i Bruxelles, den 17. juli for at forsøge at finde et fælles kompromis med udgangspunkt i det forslag, som Charles Michel, formanden for det Europæiske Råd, forventes at præsentere inden topmødet.

Se de enkelte indlæg i debatten her:


Charles MICHEL, formand for Det Europæiske Råd

Maroš ŠEFČOVIČ, på vegne af Kommissionen

Siegfried MUREŞAN (EPP, RO)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Valérie HAYER (Renew Europe, FR)

Gilles LEBRETON (ID, FR)

Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE)

Johan VAN OVERTVELDT (ECR, BE)

Manon AUBRY (GUE/NGL, FR)