MEP'erne ønsker større rolle til EU på folkesundhedsområdet 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
MEP'erne ønsker stærkere EU-redskaber til at håndtere krisesituationer på sundhedsområdet, såsom COVID-19  

I en debat om EU's fremtidige folkesundhedsstrategi efter COVID-19, sagde MEP'erne , at EU har brug for stærkere redskaber til at håndtere krisesituationer.

Under plenardebatten med sundhedskommissær Stella Kyriakides og Rådet forud for afstemningen om en resolution om EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 understregede medlemmerne af Europa-Parlamentet, at det var nødvendigt at tage ved lære af erfaringerne fra COVID-19-krisen. Mange mente, at det var nødvendigt at give EU en langt stærkere rolle på sundhedsområdet.


Medlemmerne understregede, at den nuværende pandemi stadig langt fra er forbi, og understregede, at det er nødvendigt at sikre, at sundhedssystemerne i hele EU er bedre rustet og koordinerede til at imødegå fremtidige sundhedstrusler, da ingen medlemsstater kan håndtere en pandemi som COVID-19 alene.


Flere medlemmer af Europa-Parlamentet nævnte, at en stærkere EU-rolle på folkesundhedsområdet bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af mangel på lægemidler og beskyttelsesudstyr til overkommelige priser samt støtte til forskning.


Nogle medlemmer af Europa-Parlamentet anmodede om en styrkelse af de europæiske sundhedsorganer ECDC og EMA, mens andre mente, at der var behov for en europæisk sundhedsunion med EU minimumsstandarder.


Afstemningen om beslutningen finder sted fredag eftermiddag og resultaterne forventes kl. 18.00.


Baggrund


Det primære ansvar for folkesundheden og ikke mindst sundhedssystemerne ligger hos medlemsstaterne. EU har imidlertid en vigtig rolle i forhold til at forbedre folkesundheden, forebygge og håndtere sygdomme, afbøde kilder til fare for menneskers sundhed og harmonisere sundhedsstrategier mellem medlemsstaterne.


Parlamentet har konsekvent arbejdet for etableringen af en sammenhængende folkesundhedspolitik i EU og i en beslutning om en revision af EU's budget efter 2020 og den økonomisk genopretningsplan insisterede medlemmerne af Europa-Parlamentet på, at der bør oprettes et nyt selvstændigt europæisk sundhedsprogram.


Kommissionen har siden forelagt et forslag til EU4Health-programmet for 2021-2027 på 9.4 mia. som en del af EU's genopretningsplan "Next Generation".


Klik her for at se hele debatten.