EU's kapacitet for håndtering af kriser bør styrkes som følge af COVID-19 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • EU skal kunne eje fælles udstyr og direkte bistå medlemsstaterne, når de nationale kapaciteter er overbelastede 
  • Brug for parlamentarisk tilsyn med de beløb, der afsættes til forebyggelse, beredskab og indsats 
  • Forhandlingerne skal straks indledes med Rådet, for at det nye system er klar til 2021 
RescEU har allerede hjulpet medlemslandene med at redde liv. MEP'erne ønsker den får en større rolle fremover.©EU 2020/EC/Piero Cruciatti  

Parlamentet opfordrer til, at EU's civilbeskyttelsesordning styrkes, således at EU bedre kan reagere på store katastrofer såsom COVID-19.

EU-civilbeskyttelsesmekanismen har med succes støttet medlemsstaterne med at redde liv, også under COVID-19-krisen, ved at koordinere og bistå med civilbeskyttelsesindsatsen. Medicinsk udstyr såsom respiratorer, personlige værnemidler, vacciner, behandlinger samt laboratorieartikler er også indkøbt gennem rescEU med henblik på at yde støtte til nationale sundhedstjenester under pandemien. Just i denne uge blev den brugt til at kanalisere yderligere støtte til flygtninge på Lesvos efter branden i Moria.


Pandemien har imidlertid også vist, at når mange medlemsstater rammes samtidig af den samme nødsituation, er fungerer den nuværende krisestyring ikke optimalt. Parlamentet ønsker derfor at styrke EU's rolle gennem rescEU for at sikre, at medlemsstaterne ikke er afhængige af egne aktiver og frivillig støtte, når de står overfor sådanne nødsituationer.


Behov for mere EU-finansiering og gennemsigtighed


Under forhandlingerne om EU's budget og genopretningsfonden har Parlamentet støttet Kommissionens forslag om en betydelig stigning i det allokerede budget.


Parlamentet ønsker imidlertid, at der afsættes betydeligt større beløb til beredskab, herunder til indkøb af det nødvendige nye rescEU-udstyr, materialer og ressourcer, så de bedre kan bistå medlemsstaterne, når de nationale kapaciteter er overbelastede. Dette vil gøre det muligt at reagere hurtigt og effektivt på store nødsituationer eller begivenheder, der sjældent forekommer, men som har store følger, herunder pandemier som COVID-19.


For at få større gennemsigtig med hensyn til anvendelsen af EU-midler ønsker medlemmerne også at specificere, hvordan pengene fordeles på de tre søjler i mekanismen: forebyggelse, beredskab og reaktion.


Du kan se videoen fra debatten her.


Citat


Efter afstemningen sagde Parlamentets ordfører Nikos ANDROULAKIS (SD, Grækenland): "Der er behov for mere solidaritet i EU. Med vores forslag beskytter og bistår vi de europæiske borgere, uanset hvilken medlemsstat de bor i, da vi øger medfinansieringssatsen til 100%, forbedrer de forebyggende foranstaltninger og giver Kommissionen mulighed for at erhverve, leje eller lease de nødvendige kapaciteter. Parlamentet er parat til at indlede forhandlinger. Vi ønsker, at mekanismen ikke blot at er klar tage fat på en mulig anden bølge af pandemien eller skovbrande, men også enhver anden naturkatastrofe eller menneskeskabt katastrofe i fremtiden."

Næste skridt


Betænkningen blev vedtaget med 617 stemmer for, 52 imod og 23 undlod at stemme. Parlamentet er nu rede til at indlede forhandlinger med medlemsstaterne, så den nye mekanisme kan træde i kraft i januar 2021.


Baggrund


Civilbeskyttelsesordningen, der blev oprettet i 2013, havde oprindeligt til formål at styrke samarbejdet med henblik på at forbedre forebyggelsen, beredskabet og indsatsen i tilfælde af katastrofer. Når en katastrofesituation overstiger et lands evne til at reagere, kan den anmode om frivillig bistand fra andre lande via ordningen.


I 2019 blev rescEU oprettet for at gøre EU i stand til direkte at hjælpe medlemsstater, der er ramt af katastrofer, når de nationale kapaciteter er overbelastede. Brandslukningsfly og helikoptere har hjulpet EU-landene med at redde liv midt under jordskælv, orkaner, oversvømmelser og skovbrande og mekanismen har evakueret EU-borgere — herunder mere end 75.000 EU-borgere under den nuværende COVID-19-krise. Medicinsk udstyr såsom ventilatorer, personlige værnemidler, behandlinger og laboratorieartikler er blevet leveret gennem rescEU med henblik på at yde støtte til nationale sundhedstjenester under pandemien.