COVID-19: EU’s medlemslande skal harmonisere sundhedskriterier og metoder 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Virus vil forblive aktiv de næste mange måneder, indtil der er fundet en effektiv og sikker vaccine 
  • Nødvendigt med fælles definition for hvornår der er tale om et covid-19-tilfælde, et covid-19-dødsfald samt hvornår man kan siges at være kommet sig over infektionen 
  • Influenzasæsonen forventes at øge antallet af test 
Nationale foranstaltninger skal harmoniseres for at gøre det mindre problemfyldt at rejse i EU under pandemien ©Vojtech Vlk/Adobe Stock  

Fælles definitioner, sundhedskriterier og metoder er nøglen til effektiv bekæmpelse af den igangværende pandemi og de økonomiske følger heraf i EU.

Medlemmerne er bekymrede over den seneste stigning i positive COVID-19-tilfælde i hele Europa og beklager, at medlemsstaterne ikke har lært af erfaringerne fra begyndelsen af krisen, og at de endnu en gang har truffet forskellige og ukoordinerede foranstaltninger.


I en beslutning vedtaget torsdag med 595 stemmer for, 50 imod og 41, der undlod at stemme, peger de på manglen på en harmoniseret metode til indsamling og evaluering af antallet af smittede personer, hvilket fører til forskellige sundhedsrisikovurderinger og begrænsninger af den frie bevægelighed for personer, der rejser fra andre EU-lande.


Efter debatten tirsdag med kommissær Didier Reynders og minister Michael Roth fra det tyske formandskab opfordrer Parlamentet medlemsstaterne til


  • Vedtage fælles definition for hvornår der er tale om et covid-19-tilfælde, et covid-19-dødsfald samt hvornår man kan siges at være kommet sig over infektionen
  • Gensidig anerkendelse af testresultater i alle medlemsstater
  • Afkorte ventetider for resultater af test
  • Fastlægge en fælles karantæneperiode
  • Koordinere når der skal indføres rejserestriktionerne i overensstemmelse med Kommissionens forslag
  • Drøfte hvordan man så hurtigt som muligt kan vende tilbage til et fuldt fungerende Schengenområde uden kontrol ved de indre grænser.


Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) bør have ansvaret for at vurdere risikoen for spredning af virus og offentliggøre et ajourført ugentligt risikokort (pr. region) under anvendelse af en fælles farvekode baseret på data fra medlemsstaterne, siger MEP'erne.


Tilskyndelse til anvendelse af covid-19-sporingsapps


I beslutningen opfordres Kommissionen til at udvikle en harmoniseret rejseformular for at opbygge tillid til et EU-dækkende overvågningssystem. Anvendelsen af covid-19-sporingsapps bør ifølge medlemmer af Europa-Parlamentet fremmes, og de forventer at nationale systemer skal være kompatible senest til oktober, så det bliver muligt at spore i hele EU. De understreger, at disse applikationer skal fungere i fuld overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse.