Skatteyderne fortjener effektiv beskyttelse af EU's budget og retsstatsprincippet 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 

MEP'erne understregede, at Rådets seneste forslag ikke går tilstrækkeligt langt med at skabe et praktisk instrument, der forbinder EU's fonde med respekt for retsstaten.

Under mandagens plenarforsamling kritiserede de fleste MEP’ere Rådets holdning til "retsstatsmekanismen", der blev vedtaget i sidste uge, og sagde, at den aldrig ville kunne finde anvendelse i praksis. Med fortsatte krænkelser af retsstatsprincippet og korruption i visse EU-lande, så skylder EU borgerne og skatteyderne effektivt at beskytte EU's budget. Nogle opfordrede endda EU til at holde op med at finansiere medlemslande, der krænker grundlæggende rettigheder.


Det tyske formandskab for Rådet og Europa-Kommissionen blev kritiseret af nogle MEP'ere for at skabe en ideologi, der vil gøre det muligt for de enkelte medlemsstater at blive angrebet.


Michael Roth fra Rådets formandskab fremhævede, at Rådet og Parlamentet endelig var enige om, at der var behov for et sådant instrument, nu da alle EU-landene var enige om det nuværende forslag, og nu havde en enestående mulighed for at skabe indholdet sammen. Han bad om Parlamentets hjælp til at flytte parternes holdninger tættere på hinanden og udtrykte håb om, at Parlamentet ville støtte instrumentets hurtige vedtagelse.


Se åbningserklæringerne fra Rådets formandskab og Kommissionen via EbS +

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195701


Gense første runde af talere fra EP's politiske gruppe via Ebs +

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196053


Gense hele debatten

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20201005&detailBy=dateForhandlingerne om det næste langsigtede EU-budget og egne indtægter fortsætter


Medlemmerne af Parlamentets forhandlingsdelegation om den flerårige finansielle ramme (FFR) og egne indtægter forhandlede ligeledes mandag med Rådet om EU's næste langsigtede budget og nye EU-indtægtskilder. Der var ikke et gennembrud, hverken med hensyn til øget budget for 15 EU-flagskibsprogrammer eller andre spørgsmål.


Efter drøftelserne afholdt forhandlingsdelegationen en pressekonference. Den kan ses på denne hjemmeside.


Se den seneste pressemeddelelse (28/09/2020).