Europa-Parlamentet vedtager InvestEU-programmet for strategiske og innovative investeringer 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Programmet skal stimulere yderligere investeringer på ca. 400 mia. EUR 
  • Virksomheder vil modtage støtte til at klare sig igennem covid-19-pandemien 
  • Springbræt for investeringer, der ellers ville være vanskelige at finansiere 
InvestEU bør pleje strategiske, bæredygtige og innovative investeringer samt adressere investeringsgab ©AdobeStock/Gorodenkoff  

Tirsdag vedtog parlamentsmedlemmerne det nye InvestEU-program, som skal mobilisere offentlige og private investeringer og lette adgangen til finansiering.

Parlamentet tilsluttede sig den foreløbige aftale med Rådet med 496 stemmer for, 57 imod og 144 hverken/eller.

InvestEU forventes at mobilisere 400 mia. EUR til investering i hele EU i perioden 2021 til 2027. Der er øremærket 26 mia. EUR (i løbende priser) i EU-budgettet som garanti. Det nye program er en del af EU's Next Generation EU-genopretningspakke, der har et budget på 750 mia. EUR. Formålet med programmet er at fremme strategiske, bæredygtige og innovative investeringer, tage hånd om markedssvigt og suboptimale investeringer samt mindske investeringsgabet i udvalgte sektorer.


Bæredygtige og strategiske investeringer

InvestEU skal støtte strategiske investeringer i fremstilling af lægemidler, medicinsk udstyr og forsyninger – som har afgørende betydning midt i en pandemi – såvel som i produktion af informations- og kommunikationsteknologi, komponenter og udstyr i EU.

Midlerne skal også gå til bæredygtige projekter, der kan bevise deres positive indvirkning på miljøet, klimaet og samfundet. For disse projekter gælder princippet om "ikke at gøre væsentlig skade", hvilket betyder, at de ikke må have en negativ indvirkning på EU's miljømæssige og sociale mål.

Desuden sørgede parlamentsmedlemmerne for, at InvestEU bidrager til at nå målet om at bruge mindst 30 % af EU's midler på klimamål senest i 2027, og at programmet hjælper SMV'er, der som følge af pandemien risikerer at blive insolvente.

Yderligere investeringer på ca. 400 mia. EUR

Der forventes yderligere investeringer på ca. 400 mia. EUR i hele EU. De skal komme følgende politiske mål til gavn:

  • bæredygtig infrastruktur: ca. 38%
  • forskning, innovation og digitalisering: 25%
  • SMV'er: ca. 26%
  • sociale investeringer og færdigheder: ca. 11%.

Desuden vil Den Europæiske Investeringsfond (EIF), som kommer til at bidrage til gennemførelsen af InvestEU-programmet, modtage yderligere 375 mio. EUR.

Citater

José Manuel Fernandes (PPE, PT), ledende medlem af Budgetudvalget, udtalte under tirsdagens drøftelse: "EU har brug for offentlige og private investeringer for at blive mere konkurrencedygtige, produktive og for at styrke dets territoriale samhørighed. InvestEU tilføjer ekstra midler til at realisere projekter, der ellers ikke ville have set dagens lys. Vores strategiske sektorer, såsom lægemidler, bør være uafhængige. Vi har brug for hjælp til de regioner, der har lidt mest, og EU-borgere fortjener investeringer og job af høj kvalitet."

Irene Tinagli (S&D, IT), der ledede forhandlingerne på vegne af Økonomi- og Valutaudvalget, tilføjede: "Vi omdirigerede flere midler for at imødekomme klimamål, at støtte SMV'er, der har lidt under pandemien, og vi har haft succes med at placere InvestEU i hjertet af Next Generation EU. Eftersom InvestEU også vil hjælpe os med at rejse os efter pandemien, har vi skabt synergier med Genopretnings- og resiliensfaciliteten, hvilket giver medlemslandene mulighed for at implementere dele af deres genopretningsplaner gennem InvestEU."

Næste skridt

Når den er blevet formelt godkendt af Rådet, træder forordningen i kraft 20 dage efter sin offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.