Europa-Parlamentet giver grønt lys til det nye EU4Health-program 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Programmets budget er på 5,1 mia. EUR, og mindst 20 % skal gå til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme 
  • EU vil være bedre forberedt på at håndtere større grænseoverskridende sundhedstrusler 
  • Øget tilgængelighed af økonomisk overkommelige lægemidler og medicinsk udstyr 
EU4Health vil skabe en reserve af sundhedsforsyninger såsom essentiel medicin, vacciner og medicinsk udstyr. ©AFP/ChristopheSIMON  

MEP'erne vedtog EU4Health-programmet for 2021-2027, som har til formål at gøre EU's sundhedssystemer bedre rustet til at imødegå fremtidige sundhedstrusler og pandemier.

Parlamentet tilsluttede sig den foreløbige aftale med Rådet med 631 stemmer for, 32 imod og 34 hverken/eller.

Det nye EU4Health-program vil bidrage på områder, hvor EU klart kan tilføre værdi, og vil således supplere medlemsstaternes politikker. Programmets hovedformål er at styrke sundhedssystemerne ved at støtte landenes indbyrdes koordinering og dataudveksling samt at gøre lægemidler og medicinsk udstyr mere tilgængelige og økonomisk overkommelige.

Grænseoverskridende sundhedstrusler skal bekæmpes mere effektivt

Da målet er at gøre sundhedssystemerne mere modstandsdygtige, vil EU4Health forberede dem bedre på større grænseoverskridende sundhedstrusler. Dette bør sætte EU i stand til ikke bare at håndtere fremtidige epidemier, men også langsigtede udfordringer som f.eks. en aldrende befolkning og uligheder på sundhedsområdet.

Programmet vil desuden støtte aktioner forbundet med e-sundhed og oprettelsen af det europæiske "sundhedsdataområde". Det vil ligeledes fremme adgangen til sundhedspleje af høj kvalitet, herunder adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed, og sigte mod at forbedre den mentale sundhed og fremskynde kampen mod kræft.

Under plenarforsamlingen tirsdag fremhævede parlamentsmedlemmerne den centrale rolle som programmet kommer til at spille i kampen mod ulighed indenfor sundhedsområdet - både mellem medlemsstaterne og forskellige sociale grupper. De bød også etableringen af et lager af essentielle medicinske forsyninger og udstyr på EU-niveau velkommen - hvilket komplimenterer det arbejde, der bliver udført under rescEU - og en reserve af sundhedspersonale, der kan mobiliseres i tilfælde af en sundhedskrise.

Se en optagelse af debatten her.

Næste skridt

Når den er blevet formelt godkendt af Rådet, træder forordningen i kraft dagen efter sin offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Forordningen træder i kraft med tilbagevirkende virkning fra den 1. januar 2021.

Baggrund

Som reaktion på covid-19-krisen fremlagde Kommissionen i maj 2020 et nyt, selvstændigt EU4Health-program for 2021-2027. Programmet har til formål at gøre EU bedre rustet til at imødegå større grænseoverskridende sundhedstrusler og at gøre sundhedssystemerne mere modstandsdygtige. Parlamentet og Rådet nåede den 14. december 2020 frem til en kompromisaftale.