Europas fremtid: Samarbejde med borgerne for at skabe et mere modstandsdygtigt Europa 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
EP-formand Sassoli, Kommissionsformand Leyen og Portugals premierminister Costa underskrev den fælles erklæring om Europas Fremtid.  

I dag har EP formand David Sassoli, Portugals premierminister Costa og Kommissionens formand von der Leyen undertegnet den fælles erklæring om Europas Fremtid.

Det markerer startskuddet for en lang række debatter og drøftelser, som vil give folk fra enhver afkrog af Europa mulighed for at udveksle idéer til, hvordan Europas fremtid skal se ud.

Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, udtaler: "Denne dag markerer en ny start for Den Europæiske Union og for alle europæiske borgere. Konferencen om Europas Fremtid giver alle borgere i Europa og civilsamfundet en enestående mulighed for at forme Europas fremtid og skabe et fælles projekt for et velfungerende europæisk demokrati. Vi opfordrer alle til at deltage og tage ordet for at opbygge det, der bliver morgendagens Europa, det, der bliver DIT Europa."

Portugals premierminister, António Costa, tilføjer: "Afholdelsen af konferencen om Europas fremtid sender et budskab til europæerne om tro på og håb for fremtiden. En tro på at vi kan komme igennem pandemien og krisen — og et håb om at vi sammen vil opbygge en retfærdig, grøn og digital fremtid for Europa."

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "I dag sender vi en opfordring til alle europæere om at tage ordet. Om at fortælle os, hvad det er for et Europa, de ønsker at leve i, og om at være med til at forme det og gå sammen om at hjælpe os med at opbygge det. Borgerne har klare en forventning — de vil have indflydelse på Europas fremtid og på de spørgsmål, der påvirker deres hverdag. I dag afgiver vi et løfte, der er lige så klart — vi vil lytte. Og så vil vi træde til handling."

Målet med konferencen er at inddrage borgerne i udformningen af EU's politiske tiltag og ambitioner, hvilket vil gøre Unionen mere modstandsdygtig over for kriser, hvad enten de er af økonomisk eller sundhedsmæssig karakter. Den vil skabe et nyt offentligt forum for en åben, gennemsigtig, struktureret og bredt favnende debat med europæerne om de spørgsmål, som betyder mest for dem og påvirker deres dagligdag.

Den fælles erklæring indeholder en ikke-udtømmende liste over mulige emner for konferencen. Disse omfatter sundhed, klimaændringer, social retfærdighed, den digitale omstilling, EU's rolle i verden, samt hvordan vi kan styrke de demokratiske processer, der styrer EU. Disse emner stemmer overens med EU's overordnede prioriteter og de spørgsmål, som folk rejser i opinionsundersøgelser. I sidste ende er det de deltagende borgere, der beslutter, hvad der vil blive drøftet på konferencen.

Næste skridt

Konferencen afholdes af de tre institutioner, som står bag tiltaget, og som er repræsenteret ved deres formænd. Formandskabet varetages således af de tre formænd i fællesskab. Der vil snart blive nedsat en ledelse bestående af lige mange repræsentanter for hver af de tre institutioner, mens de nationale parlamenter vil have status som observatører. Ledelsen vil føre tilsyn med konferencens arbejde og forberede plenarmøderne på konferencen, herunder med input fra borgerne og opfølgningen herpå.

Baggrund

I den fælles erklæring fastlægges konferencens rækkevidde, struktur, mål og principper. Der lægges op til borgerstyrede arrangementer, som organiseres i fællesskab af civilsamfundet og interesserede parter på alle niveauer, nationale og regionale parlamenter, Regionsudvalget, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, arbejdsmarkedets parter og den akademiske verden. Det er vigtigt, at de alle deltager i processen, for at nå så langt ud og inddrage så mange som muligt.

Konferencen vil foregå i forskellige fora, herunder digitale, men også i fysiske formater, hvor det er muligt, under overholdelse af covid-reglerne. En interaktiv flersproget digital platform vil give borgere og andre interesserede parter mulighed for at indsende ideforslag og hjælpe dem med at deltage i eller organisere arrangementer.

Platformen såvel som alle de arrangementer, der afholdes i konferencens regi, vil bygge på principperne om rummelighed, åbenhed og gennemsigtighed, under respekt for privatlivets fred og EU's databeskyttelsesregler. De EU-borgerpaneler, som organiseres på europæisk plan, vil blive transmitteret, og alle onlineindlæg vil blive offentliggjort.

Håbet er, at der kan udledes nogle konklusioner fra konferencen, som kan danne udgangspunktet for Europas fremtidige kurs.