Parlamentet vedtager hasteprocedure for Digitalt Grønt Certifikat 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Det digitale grønne certifikat skal sikre sikker og fri bevægelighed under covid-19-pandemien. ©AFP/Filippo MONTEFORTE  

MEP’erne har besluttet at fremskynde vedtagelsen af det digitale grønne certifikat, så der inden sommer kan sikres sikker og fri bevægelighed under pandemien.

Med 468 stemmer for, 203 imod og 16 blanke bakker MEP’erne op om at tage hasteproceduren (artikel 163) i brug. Med denne procedure kan Parlamentet fremskynde sin gennemgang og behandling af Kommissionens forslag, samtidig med at Parlamentets demokratiske beføjelser respekteres.

Under onsdagens plenardebat talte et stort flertal af MEP’erne for en hurtig indførelse af et digitalt grønt certifikat, som skal sikre både sikker og fri bevægelighed i EU under covid-19-pandemien. Ifølge Kommissionens forslag kan det for eksempel være i form af oplysninger om, hvorvidt den rejsende er blevet vaccineret mod covid-19, har fået et nyligt covid-19-testresultat eller er kommet sig efter at have været smittet med covid-19. Flere talere fremhævede, at det er nødvendigt med stærke garantier for beskyttelse af person- og sundhedsdata, ligesom de understregede, at ikke-vaccinerede ikke må blive mødt med diskrimination.

Næste skridt

Plenaren vil vedtage sit mandat, inklusive eventuelle ændringsforslag til Kommissionens forslag, til forhandlingerne med Rådet på den næste plenarsamling, som finder sted den 26.-29. april. Borgerrettighedsudvalget, som er ansvarligt for at lede forhandlingerne i Parlamentet, kan anmode om at forslaget bliver sendt tilbage til udvalget, så forhandlingerne med Rådet kan begynde. Resultatet af forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet skal efterfølgende formelt godkendes af begge institutioner.

Citat

Formand for borgerrettighedsudvalget Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) udtaler efter afstemningen: ”Vi har brug for et digitalt grønt certifikat, der kan genskabe vores tillid til Schengenområdet, samtidig med at kampen mod covid-19-pandemien fortsætter. Certifikatet må ikke blive en forudsætning for den frie bevægelighed, da sidstnævnte er en grundlæggende rettighed i EU, og det må ikke føre til diskrimination mod dem, som ikke har et certifikat. Borgernes data skal sikres ved, at certifikatet kun indeholder de nødvendige oplysninger.”

Baggrund

Kommissionen fremlagde den 17. marts sit forslag til en forordning om et digitalt grønt certifikat, der skal fremme den frie bevægelighed i EU, samt et tilhørende forslag om tredjelandsborgere, der lovligt bor eller opholder sig i EU.