EP vedtager det skelsættende forskningsprogram Horizon Europe 

Pressemeddelelse 
 
 
Programmet for 2021-27 vil hjælpe innovative SMV'er. ©AdobeStock/Boggy  
  • Et samlet budget på 95,5 mia. EUR, herunder 5,4 mia. EUR fra EU's genopretningsplan Next Generation EU 
  • Stærkt fokus på sundhed, digitalisering og støtte til innovative SMV'er 
  • Programmet har været anvendt midlertidigt siden den 1. januar 2021 

Programmet løber fra 2021 til 2027 og vil hjælpe EU's sundhedssystemer med at forberede sig på fremtidige pandemier og dets industrier med at dekarbonisere og tænke innovativt.

Forskningsprogrammet sikrer kort- og langsigtet finansiering i forskning og innovation i forbindelse med globale udfordringer såsom klimaændringer, digitalisering og covid-19-pandemien.

Horizon Europe yder mere EU-finansiering til digital forskning og digitalisering end nogensinde før. Programmet vil også yde støtte til innovative SMV'er, europæisk forskningsinfrastruktur og yderligere 1 mia. EUR til grundforskning sikret af Europa-Parlamentet gennem Det Europæiske Forskningsråd.

Programmet blev iværksat – på midlertidig basis – af Kommissionen den 1. januar 2021. Parlamentsmedlemmerne gav deres endelige godkendelse af forordningen om Horizon Europe tirsdag, hvor de også tilføjede en politisk deklaration, med 677 stemmer for, 5 imod og 17 hverken/eller. De vedtog aftale med Rådet om Horizon Europe-særprogrammet med 661 stemmer for, 5 imod og 33 hverken/eller.

Citat

"Horizon Europe vil forberede EU på fremtiden ved at støtte sine sundhedssystemer, sin industri til at dekarbonisere og sine virksomheder til tænkte innovativt. Og det vil også støtte europæiske forskere! En ambitiøs investering i forskning og innovation vil levere til fremtidige udfordringer," udtalte Dan Nica (S&D, Rumænien), ordfører for Horizon Europe-forordningen.

"Vi har opnået et ambitiøst og afbalanceret budget med betydelig fokus på såvel grundforskning som tematisk forskning. For første gang vil der nu også blive afsat særlige midler til Europas kulturelle og kreative industrier. Horizon Europe vil spille en vigtig rolle i Europas genopretning," udtalte Christian Ehler (PPE, Tyskland) og fortsatte: "EU har med dette program også juridisk forpligtet sig til at forsvare akademisk frihed på tværs af kontinentet".

Baggrund

Horizon Europe er udstyret med et samlet budget på 95,5 mia. EUR, hvoraf 5,4 mia. EUR kommer fra EU's genopretningsplan Next Generation EU. Derudover er der 4 mia. EUR i yderligere investeringer fra EU's langsigtede budget.

Horizon Europe omfatter tre søjler:

  • Søjlen for "Videnskabelig topkvalitet" vil yde støtte til banebrydende forskningsprojekter, der er identificeret og udvalgt af forskere selv gennem Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Den vil også finansiere stipendier og udvekslingsprogrammer for forskere som en del af Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne og foretage investeringer i forskningsinfrastruktur.

  • Søjlen for "Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne" vil yde direkte støtte til forskningsprojekter om samfund, teknologi og industri og vil få indflydelse på den kurs, som forskningsmissioner på tværs af EU skal tage. Den omfatter ligeledes europæiske partnerskaber mellem offentlige aktører samt partnerskaber mellem offentlige og private aktører. Derudover omfatter den aktiviteter, der gennemføres af Det Fælles Forskningscenter (JRC), som leverer uafhængig videnskabelig dokumentation og teknisk support til beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan.

  • Søjlen "Et innovativt Europa" har til formål at gøre Europa til en frontløber inden for markedsskabende innovation gennem det Europæiske Innovationsråd (EIC). Den sigter samtidig mod at fremme integrationen af virksomheder, forskning, videregående uddannelse og iværksætterånd ved yderligere at styrke Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT).