MEP’erne fremlægger planer for et mere fair skattesystem i en digital tidsalder 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Internationale skatteregler fra begyndelsen af det tyvende århundrede passer ikke til en digital økonomi 
  • Der er brug for en minimums-selskabsskat på internationalt niveau hurtigst muligt 
  • Skatter bør betales der, hvor værdien skabes 
  • Hvis fremskridt på internationalt niveau går i stå, bør EU gøre det selv 

Forældede internationale skatteregler bør revideres - inklusiv en minimum effektiv selskabsskattesats. EU bør gøre det selv, hvis globale forhandlinger fejler.

Ved at vedtage deres resolution nogle måneder forud for forventede beslutninger i OECD, søger MEP’erne at opretholde momentum på europæisk niveau, imens de skubber på for deres primære bekymringer.

Global minimums-selskabsskat, nye skatteregler og EU i frontlinjen

For at undgå skattesnyd og gøre skatter mere rimelige, fremlægger MEP’erne en række forslag til ændringer af de forældede regler etableret længe inden den digitale økonomi eksisterede.

De ønsker, at en minimum effektiv selskabsskattesats skal fastlægges på et rimeligt og tilstrækkeligt niveau for at modvirke overskudsflytning og forhindre skadelig skattekonkurrence. I denne forbindelse byder resolutionen også den amerikanske administrations nylige forslag om en global selskabsskat på 21% velkommen.

Beskatningsrettigheder bør reflektere, at interaktioner mellem borgere og virksomheder, som et resultat af digitaliseringen, bidrager betragteligt til værdiskabelse i højt digitaliserede forretningsmodeller. Dette ville betyde, at flere skatter blev betalt, hvor værdien skabes — hvilket altid har været idéen bag skatter — i stedet for der, hvor satserne er lavest.

Slutteligt insisterer MEP’erne på, at EU bør udvikle sin egen minimumskrav, som skal træde i kraft, hvis globale forhandlinger ikke kaster resultater af sig inden udgangen af året. Når halvdelen af året er gået, bør der foreligge et forslag til en skat på digitale ydelser og en køreplan fra Europa-Kommissionen med forskellige scenarier med eller uden enighed på OECD-niveau.

Resolutionen blev vedtaget med 549 stemmer for, 70 stemmer imod og 75 hverken/eller.

Citater

Under debatten onsdag sagde en af ordførerne Andreas Schwab (EPP, DE): “Vi har haft et stort problem i de sidste par år med digitale tjenester, fordi de er blevet beskattet mere lempeligt end traditionelle tjenester. Dette problem voksede yderligere under COVID-19-pandemien. Ligebehandling i beskatning er ikke kun fair, men også nødvendig for at sikre fair konkurrence. Denne resolution indeholder klare og enkle retningslinjer for, hvordan man kan bryde med at beskatte digitale og traditionelle virksomheder forskelligt.

Martin Hlaváček (Renew, CZ), den anden ordfører, sagde: “Store digitale aktører må ikke have en urimelig fordel i forhold til SMV'er. Vi har et moralsk ansvar for at sikre, at digitale multinationale virksomheder bidrager med deres fair andel ligesom alle andre virksomheder og borgere. Selv om dette problem bedst løses på internationalt plan, bør dette være sidste forsøg - enten er der enighed inden sommer i OECD, eller også må EU vedtage sin egen strategi. Vi kan ikke læne os tilbage for evigt og stole på det internationale niveau.”

Baggrund

Der foregår på nuværende tidpunkt debatter på OECD-niveau, der grundigt skal gentænke internationale skatteregler, så de reflekterer de væsentlige ændringer, som økonomier har gennemgået som konsekvens af globalisering og digitalisering. Målet er at have en aftale på dette niveau senest i tredje kvartal af 2021.

Europa-Parlamentet har fokuseret på skatteudfordringer siden 2015, da dens første midlertidige udvalg om emnet blev etableret. Dette udvalg fortsatte indtil 2019, hvor et permanent underudvalg blev dannet. Underudvalget om skatteanliggender begyndte sit arbejde i juni 2020.