Europa-Parlamentet godkender formelt EU-UK handels- og samarbejdsaftalen 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Varer føres gnidningsfrit over Kanalen mellem Storbrittanien og EU. ©DENIS CHARLET / AFP  

Et stort flertal i Europa-Parlamentet har stemt for en godkendelse af aftalen, der udstikker reglerne for de fremtidige relationer mellem EU og Storbritannien.

Godkendelsen blev vedtaget med 660 stemmer for, fem stemmer imod og 32 hverken/eller, imens den ledsagende resolution, der omhandler Parlamentets vurdering af og forventninger til aftalen, blev vedtaget med 578 stemmer for, 51 stemmer imod og 68 hverken/eller. Afstemningen fandt sted tirsdag og resultatet offentliggjort onsdag morgen.

Den 24. december 2020 blev forhandlere fra EU og Storbritannien enige om handels- og samarbejdsaftalen, der etablerede vilkårene for det fremtidige samarbejde mellem EU og Storbritannien. For at minimere forstyrrelser er aftalen midlertidigt gældende fra den 1. januar 2021. Europa-Parlamentets godkendelse er nødvendig for at aftalen kan træde i kraft permanent, før den udløber den 30. april 2021.

Udmeldelse er en “historisk fejl”, men en aftale er velkommen

I resolutionen, der er udarbejdet af UK-koordinationsgruppen og Formandskonferencen, glæder Parlamentet sig over indgåelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien, der begrænser de negative konsekvenser af Storbritanniens udtræden af EU, som det betragter som en "historisk fejltagelse", da ingen lande, der ikke er medlem af EU, kan nyde de samme fordele som et EU-medlem.

MEP’erne ser positivt på nulkvote- og nultoldsaftalen mellem EU og Storbritannien, og garantier om fair konkurrenceregler vil kunne tjene som model for fremtidige handelsaftaler, tilføjer MEP’erne. Europa-Parlamentet er enig i bestemmelserne om bl.a. fiskeri, forbrugere, lufttrafik, energi og databeskyttelse.

MEP'erne beklager dog, at Storbritannien ikke ønskede, at aftalen skulle udvides til at omfatte udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik og ikke ønskede at deltage i Erasmus+ udvekslingsprogrammet for studerende.

Fred på den irske ø

Med henvisning til at bevare freden på den irske ø, som er et af Europa-Parlamentets primære mål i forbindelse med aftalen om det fremtidige forhold, fordømmer MEP’erne Storbritanniens seneste unilaterale handlinger, som er i strid med udtrædelsesaftalen. De opfordrer den britiske regering til at “handle i god tro og fuldt ud gennemføre vilkårene i de aftaler, som den har underskrevet", herunder protokollen om Irland og Nordirland, og anvende dem på grundlag af en tidsplan, der er udarbejdet i fællesskab med Europa-Kommissionen.

Europa-Parlamentet skal involveres i overvågningen af aftalen

MEP’erne understreger, at Europa-Parlamentet skal spille en rolle i overvågningen af, hvordan aftalen anvendes. Det bør inkludere at være involveret i unilaterale EU-handlinger foretaget som et led i aftalen samt at Europa-Parlamentets synspunkter bliver taget i betragtning

Citater

EU og Det Forenede Kongerige har skabt grundlaget for et forhold mellem ligestillede. I dag er en begyndelse, ikke et sidste skridt. Vi blev enige på mange vigtige områder, f.eks. sikring af gensidig markedsadgang og opbygning af gode handelsforbindelser. Der er fortsat flere udeståender vedrørende udenrigspolitik og udvekslingsprogrammer for studerende. For at varetage borgernes interesser, skal Parlamentet inddrages tæt. Kun et partnerskab, hvor begge parter overholder deres forpligtelser, har en fremtid", sagde Andreas Schieder (S & D, AT), ordfører for Udenrigsudvalget.


Ratificeringen af aftalen er ikke udtryk for en naiv tillid til den britiske regerings hensigt om at gennemføre vores aftaler i god tro. Det er snarere en EU-forsikring mod yderligere ensidige afvigelser fra det, der blev aftalt i fællesskab. Parlamentet vil fortsat være agtpågivende. Lad os nu indkalde Den Parlamentariske Partnerskabsforsamling til fortsat at bygge broer over hele kanalen," sagde Christophe Hansen (PPE, LU), ordfører for Udvalget om International Handel.

Næste skridt

Med Europa-Parlamentets godkendelse vil aftalen træde i kraft, så snart Rådet har stemt om den senest 30. april.