MEP’erne opfordrer til flere sanktioner mod Belarus efter “Ryanair flykapringen” 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Parlamentet fordømmer på det kraftigste den tvungne landing af flyet i Minsk og tilbageholdelsen af den belarussiske journalist Raman Pratasevich og Sofia Sapega 
  • "Ryanair-kapringen" var statsterror, siger MEP’erne 
  • EU bør sanktionere de involverede 
  • Suspender Belarus fra internationale sportsbegivenheder som f.eks. europæiske mesterskaber, verdensmesterskaber og OL i Tokyo 
EP opfordrer til øjeblikkelig løsladelse uden betingelser af den belarussiske journalist Raman Pratasevich og Sofia Sapega ©AP/Sergei Grits  

Europa-Parlamentet opfordrer EU til at straffe de personer, der var involverede i at tvinge et fly til at lande i Minsk den 23. maj og i at anholde journalisten Raman Pratasevich.

I en beslutning, der blev vedtaget torsdag med 626 stemmer for, 16 imod og 36 hverken/eller, fordømmer MEP'erne på det kraftigste "Ryanair-kapringen" som de anser som "statsterrorisme" og opfordrer til, at Raman Pratasevich og Sofia Sapega samt alle andre politiske fanger i Hviderusland øjeblikkeligt løslades uden nogen form for betingelser.

EU’s sanktionsliste bør udvides
Resolutionen opfordrer indtrængende Rådet til så hurtigt som muligt at sanktionere de belarussiske personer og enheder, der er involveret i tvangslandingen og bortførelserne,.

EU's medlemslande skal også hurtigst muligt gå videre med den næste pakke af sanktioner mod dem, der deltog i eller var medskyldige i valgsvindel sidste år og de efterfølgende menneskerettighedskrænkelser i Belarus, hedder det i teksten. Anklagere, dommere og ansatte ved de retshåndhævende myndigheder, der spiller en rolle i undertrykkelsen, bør være på sanktionslisten. Det samme bør agenter, der arbejder med misinformation, medier og propaganda samt embedsmænd, der støtter regimet, såsom Marat Markov, der interviewede Raman Pratasevich på den statslige kanal ONT den 2. juni.

Desuden opfordrer MEP'erne til hurtige økonomiske og sektorspecifikke foranstaltninger, der er rettet mod centrale belarussiske industrier - særligt råolie og olieprodukter, potaske, stål og træforarbejdningssektoren. Finansiel støtte til regimet skal forhindres, nye kreditlinjer til landets banker skal afvises, og investeringer i infrastruktur eller økonomiske virksomheder skal standses. Europæiske finansielle institutioner skal forhindres i at erhverve obligationer eller andre finansielle instrumenter udstedt af den belarussiske regering og tilknyttede offentlige institutioner.

Belarus bør suspenderes fra internationale sportsorganisationer og -begivenheder
Resolutionen opfordrer også til, at Belarus suspenderes fra internationale sportsorganisationer og internationale begivenheder, herunder europæiske mesterskaber og verdensmesterskaber samt OL i Tokyo. MEP'erne opfordrer desuden indtrængende Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) til at fjerne rettighederne til den kommende EURO 2020-fodboldturnering fra det belarussiske stats-tv TVR og tildele dem gratis til det uafhængige Belsat TV.

Teksten omhandler ligeledes en lang række andre spørgsmål i forbindelse med forholdet mellem EU og Belarus og vil være tilgængeligt i sin helhed her. (10.06.2021)

Forud for afstemningen drøftede MEP'erne også den fortsatte systematiske undertrykkelse og menneskerettighedskrænkelser i Belarus med EU's udenrigspolitiske chef Josep Borrell tirsdag den 8. juni. Se debatten her (hele debatten) og her (uddrag fra debatten).