Universaloplader: Europa-Parlamentets forslag endeligt imødekommet 

Pressemeddelelse 
 
 
Bortskaffede og ubrugte opladere anslås at føre til 11000 tons e-affald hvert år.© EP  

De sidste ti år har Parlamentet indtrængende opfordret Kommissionen til at fremsætte et forslag om en universaloplader for at mindske e-affald og gøre livet lettere for forbrugerne.

Europa-Parlamentet og dets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har i årevis insisteret på en fælles opladerløsning og har via en række initiativbetænkninger, beslutninger og spørgsmål rettet til kommissærerne løbende anmodet Kommissionen om at handle.


I 2014 slog Parlamentet kraftigt til lyd for en universaloplader til alle mobiltelefoner under forhandlingerne om radioudstyrsdirektivet.


Siden da har flere andre initiativer fra Parlamentet direkte eller indirekte anmodet om, at mobiltelefonopladere standardiseres, såsom en beslutning, der blev vedtaget den 30. januar 2020, hvori Kommissionen opfordres til "hurtigst muligt at indføre en standard for universalopladere".


Desuden opfordrede medlemmerne af Europa-Parlamentet i en nylig beslutning af 10. februar 2021 om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi Kommissionen til hurtigst muligt at indføre en universaloplader til smartphones og lignende anordninger for bedst muligt at sikre standardiserede og kompatible opladningsmuligheder og anmodede Kommissionen om at udarbejde en strategi for opladere og harmoniseret mærkning.

Citater

Udtalelse fra formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Anna Cavazzini (Verts/ALE, DE), om Kommissionens forslag om universaloplader (23.09.2021):


"I løbet af det seneste årti har Europa-Parlamentet presset på for at få Kommissionen til at fremsætte et forslag om en universaloplader med henblik på at tackle e-affald, gøre livet lettere for forbrugerne og sætte dem i stand til at træffe bæredygtige valg.


Dette initiativ omfatter mange elementer, som er vigtige for vores udvalg, såsom harmonisering af opladere, der muliggør et velfungerende indre marked, et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og reduktion af elektronisk affald.


Det vil nu endeligt blive muligt at slippe af med kabekaosset i vores skuffer. Vi har fået nok af at tage det forkerte opladningskabel med i vores rygsæk. Ensartede opladningskabler vil hjælpe forbrugerne med at spare penge og spare planetens ressourcer.


Elektrisk og elektronisk udstyr er fortsat en af de hurtigst voksende affaldsstrømme i EU. Det er særlig vigtigt, at de foreslåede regler ikke kun finder anvendelse på smartphones, men også på tablets og andet mobilt udstyr, som Parlamentet har anmodet om. Der skal tages hensyn til den hurtige teknologiske udvikling, især da Kommissionen allerede har spildt så meget tid.


Parlamentet vil nu arbejde med dette lovgivningsforslag. Vi vil gøre vores yderste for at sikre et gnidningsløst samarbejde med Kommissionen og Rådet for at nå frem til en aftale, der er til gavn for både de europæiske forbrugere og industrien, med målene for den europæiske grønne pagt i centrum".