Det Europæiske Ungdomsforum 2021: Forslag til Europas fremtid 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Unge fra hele Europa drøftede i Strasbourg udformningen af fremtidens EU  
  • Konkrete forslag vil indgå i Konferencen om Europas fremtid 
  • 10,000 deltagere, 2,000 idéer, 160 aktiviteter  
10,000 unge deltog både fysisk og online i EYE2021 © European Union 2021 - EP  

Genanvendelse, flersprogethed, retsstatsprincippet og et ønske om et føderalt Europa var i blandt de 10,000 unge deltageres primære ideer.

Det Europæiske Ungdomsforum (European Youth Event - EYE2021) løb af stablen den 8.-9. oktober, med 5,000 unge i Europa-Parlamentet i Strasbourg, og yderligere 5,000 online, med det formål at drøfte mere end 2,000 idéer til udformningen af Europas fremtid.

Fakta og tal om EYE2021

Idéer fra Europas unge bidrager til Konferencen om EU's fremtid


Høringen af unge i forbindelse med Konferencen om Europas fremtid begyndte i maj 2021, i samarbejde med paneuropæiske ungdomsorganisationer og indsamlede mere end 2,000 idéer om Europas fremtid via onlineplatformen youthideas.eu.


EYE2021 deltagerne fremsatte blandt andet konkrete idéer til at gøre genanvendelse lettere i hele EU, til at effektivisere den såkaldte "artikel 7"-procedure og opfordrede samtidigt til en reform af sprogundervisningen i skolerne for at fremme flersprogethed. Klimaændringer, Covid-19 og internationale sikkerhedsproblemer blev fremhævet som betydelige udfordringer for EU, og der blev fremsat forslag til et mere føderalt Europa, samt idéer til at holde virksomheder mere ansvarlige for deres bidrag til klimaforandringerne.

De 20 mest populære idéer fra EYE2021 vil blive præsenteret af to EYE deltagere på Konferencen om EU’s fremtids næste plenarforsamling i Strasbourg den 22.-23. oktober 2021.