Parlamentet godkender planer om at genopbygge gasreserverne inden vinteren 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Genopfyldning af lagre for at beskytte borgere og virksomheder, hvis gasforsyningen afbrydes 
  • Et gaslagerniveau på mindst 80% inden den 1. november 2022 
  • Foranstaltninger til beskyttelse af reserver mod udefrakommende indblanding  
  • Gaslagringskapacitet som kritisk infrastruktur 
Gasoperatører skal gennemgå certificering for at undgå udenlandsk indblanding © AdobeStock_sezer66  

En ny EU-lov, der kommer som reaktion på Ruslands krig mod Ukraine, har til formål at genopfylde Europas strategiske gasreserver hurtigere inden vinteren for at sikre energiforsyningen.

Den nye forordning, der allerede er aftalt med EU's ministre, fastsætter, at et obligatorisk minimumsniveau på 80% for gas i lagerfaciliteter skal opnås senest den 1. november 2022. EU-landene og operatørerne bør bestræbe sig på at nå op på 85%. Målet vil være 90% i de efterfølgende år for at beskytte europæerne mod eventuelle forsyningschok. Teksten fremhæver behovet for, at EU-landene spreder gasforsyningen ud på flere leverandører og fremmer foranstaltninger, der skal øge energieffektiviteten.

Obligatorisk certificering af gaslagringsanlæg

I henhold til forordningen vil gaslagringsanlæg blive kritisk infrastruktur. Alle lageroperatører skal gennemgå en ny obligatorisk certificering for at undgå risikoen for udefrakommende indblanding. Operatører, der ikke opnår denne certificering, vil blive tvunget til at opgive ejerskabet eller kontrollen over gaslagerfaciliteter i EU.

Fælles udbud

Senest i august 2022 vil Kommissionen udstede retningslinjer for, hvordan EU-landene i fællesskab kan indkøbe gas. Retningslinjerne aktiveres frivilligt af to eller flere EU-lande.

Citater

"Forordningen er svaret på den nuværende situation. Gazprom bruger energiforsyning som et våben (...), så vi har fået vores beskyttende skjold", sagde MEP Jerzy Buzek (EPP, PL), der leder Parlamentets forhandlingsteam.

Med forordningen vil "ingen, der bruger energi som et våben (...), være ansvarlige for vores lagerkapacitet. Vi kan også formelt starte vores fælles indkøb af naturgas i EU", tilføjede han.

"Lande med stor lagerkapacitet vil være forpligtet til at have mindst 35% af deres forbrug i hjemlandet. Lande, der ikke har lagerkapacitet, vil skulle indgå aftaler med de øvrige medlemslande om, at de kan lagre de nødvendige gasmængder for dem. Dette er en solidaritetsmekanisme, der fremmes af denne forordning", sagde ordføreren og forpersonen for Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Cristian-Silviu Buşoi (EPP, RO).

Du kan se optagelser af begge udtalelser her.

Næste skridt

Lovgivningen blev vedtaget i torsdags med 490 stemmer for, 47 imod og 55 hverken/eller. Den kræver nu Rådets formelle godkendelse, inden den offentliggøres i EU-Tidende og træder i kraft.

Baggrund

Lovgivningsforslaget blev vedtaget af Kommissionen den 23. marts i forbindelse med Ruslands krig mod Ukraine. Europa-Parlamentet stemte den 5. april for at iværksætte en hasteprocedure og støttede forslaget to dage senere. På topmødet i Versailles anmodede EU's ledere om foranstaltninger til håndtering af spørgsmålet om energiuafhængighed.