MEP'erne nedlægger ikke veto mod at klassificere gas og atomkraft som bæredygtigt 

Pressemeddelelse 
 
 
  • Et absolut flertal i Europa-Parlamentet, der var nødvendigt for at forkaste Kommissionens forslag, blev ikke nået. 
  • Hvis Rådet heller ikke gør indsigelse, vil den delegerede retsakt om klassificeringssystemet træde i kraft den 1. januar 2023. 

Europa-Parlamentet har forkastet et forslag om at modsætte sig, at atomkraft og gas inkluderes i EU’s taksonomi som miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Europa-Parlamentet gjorde ikke indsigelse mod Kommissionens delegerede retsakt, der under visse betingelser inkluderer specifikke gas- og atomkraftsaktiviteter på listen over miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i EU's grønne taksonomi.


Kommissionen mener, at private investeringer i gas og atomkraft har en rolle at spille i den grønne omstilling, og den har foreslået at klassificere visse fossile gas og atomkraft, som ”omstillingsaktiviteter”, der midlertidigt kan bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne. Inkluderingen af disse gas- og kerneenergiaktiviteter er tidsbegrænset og afhænger af særlige betingelser og krav om gennemsigtighed.


278 af MEP’erne stemte for beslutningen, 328 stemte imod, og 33 undlod at stemme. For at nedlægge veto mod Kommissionens forslag skulle Europa-Parlamentet bruge et absolut flertal på 353 stemmer. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod forslaget inden den 11. juli 2022, træder den delegerede retsakt om klassificeringssystemet i kraft og anvendes fra den 1. januar 2023.


Baggrund

Klassificeringsforordningen er en del af Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst og har til formål at fremme grønne investeringer og forebygge såkaldt "grønvaskning".