VM i Qatar: FIFA skal kompensere familier til døde migrantarbejdere 

Pressemeddelelse 
 
 
  • MEP'erne beskriver korruptionen i FIFA som "omfattende, systemisk og dybt rodfæstet" 
  • Europa-Parlamentet opfordrer Qatar og FIFA til at kompensere alle ofrene for forberedelserne til VM i fodbold 
  • FIFA har alvorligt skadet fodboldens image og integritet 
MEP'erne beklager tusindvis af migrantarbejderes død under forberedelserne til VM i fodbold i Qatar 2022 © MSM/Adobe Stock  

Mens VM i fodbold i 2022 er sat i gang i Qatar, beklager Parlamentet tusindvis af migrantarbejderes død under forberedelserne af turneringen.

Torsdag vedtog Europa-Parlamentet en resolution om menneskerettighedssituationen i Qatar. MEP'erne understreger, at Golfstaten vandt FIFA World Cup-budsprocessen på baggrund af bestikkelse og korruption. De beklager dødsfaldene blandt tusindvis af migrantarbejdere, primært i bygge- og anlægssektoren, som hjalp landet med at forberede turneringen, samt alle de sårede.

Med en beskrivelse af korruptionen i FIFA som "omfattende, systemisk og dybt rodfæstet" beklager MEP'erne også, at processen med at tildele VM i fodbold til Qatar i 2010 ikke var transparent og uden en nødvendig risikovurdering, og understreger, hvordan FIFA i alvorlig grad har skadet fodboldens image og integritet.

Parlamentet opfordrer indtrængende EU-landene, navnlig dem med store nationale fodboldligaer som Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, til at lægge pres på UEFA og FIFA for grundlæggende at reformere FIFA. Dette bør omfatte indførelse af demokratiske og gennemsigtige procedurer ved tildeling af VM i fodbold og streng overholdelse af menneskerettigheds- og bæredygtighedskriterier for værtslande.

For at beskytte atleter og fans og sætte en stopper for ’sportswashing’ bør internationale sportsbegivenheder ikke tildeles lande, hvor grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder krænkes, og hvor systematisk kønsbaseret vold er udbredt.

Alle ofre for VM-forberedelser skal kompenseres

Med mere end 2 millioner udenlandske statsborgere, der udgør ca. 94% af landets arbejdsstyrke, anerkender resolutionen, at Qatars regering ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation har tilbagebetalt 320 millioner dollars til ofre for lønmisbrug gennem den såkaldte "Workers' Support and Insurance Fund". MEP'erne beklager imidlertid, at mange arbejdstagere i Qatar og deres familier er blevet udelukket fra dens anvendelsesområde, og opfordrer til, at fonden udvides til at omfatte alle de berørte, siden arbejdet i forbindelse med VM i fodbold begyndte og også omfatte arbejdstageres dødsfald og andre menneskerettighedskrænkelser.

De opfordrer også FIFA til at bidrage til et omfattende program til gavn for arbejderfamilier som kompensation for de forhold, de har været udsat for.

Fuld efterforskning er nødvendig

I anerkendelse af migrantarbejderes vigtige bidrag til Qatars økonomi og VM i fodbold i 2022 opfordrer Parlamentet indtrængende de qatarske myndigheder til at foretage grundige undersøgelser af migrantarbejderes død i landet og at yde erstatning til familier i de tilfælde, hvor arbejdstagere er døde som følge af deres arbejdsvilkår. Parlamentet støtter også Qatars nylige bestræbelser på at forbedre arbejdstagernes vilkår og rettigheder, som det internationale samfund har peget på, mens de samtidigt opfordrer til fuld gennemførelse af de vedtagne reformer.

MEP'erne beklager det misbrug, som landets myndigheder har begået mod LGBTQ+ samfundet. Dette omfatter brug af nationale love, der tillader, at LGBTQ+ personer midlertidigt tilbageholdes uden sigtelse eller retssag i op til seks måneder. Beslutningsforslaget opfordrer også Qatar til at styrke ligestillingsforanstaltningerne, herunder afskaffelse af kvinders værgemål, samtidig med at indsatsen for at øge kvinders repræsentation på det formelle arbejdsmarked intensiveres.

Beslutningen er tilgængelig i sin helhed her. Den blev vedtaget ved håndsoprækning.