Ukraine skal have militær bistand, så længe det er nødvendigt, siger MEP'erne 

Pressemeddelelse 
 
 
  • EU-landene skal seriøst overveje at sende vestlige kampfly til Ukraine 
  • Russiske aktiver, der er indefrosset af EU, bør anvendes til genopbygning af Ukraine 
  • EU's sanktioner mod Moskva og dets allierede skal udvides betydeligt 
  • Ukraine, Kommissionen og Rådet bør arbejde på at indlede EU-tiltrædelsesforhandlinger i 2023 
Europa-Parlamentet er fortsat fast besluttet på at støtte Ukraine © Ludovic Marin/POOL/AFP  

MEP'erne opfordrer til, at det seriøst overvejes at sende kampfly, helikoptere, passende missilsystemer og betydeligt mere ammunitionen til Ukraine.

I en beslutning, der markerer et år med Ruslands krig mod Ukraine, fordømmer MEP'erne kraftigt Moskvas aggression og gentager deres urokkelige solidaritet med Ukraines befolkning og ledelse.

De bekræfter på ny deres støtte til at yde militær bistand til Ukraine, så længe det er nødvendigt, og opfordrer til, at det seriøst overvejes at sende vestlige kampfly og helikoptere, passende missilsystemer og mere ammunition til Kiev. Ukraine skal ikke blot være i stand til at forsvare sig selv, men også til at genvinde fuld kontrol over hele sit internationalt anerkendte territorium.

Flere sanktioner og konfiskation af russiske aktiver til genopbygning af Ukraine

Resolutionen opfordrer EU's medlemslande til at vedtage deres tiende sanktionspakke mod Rusland og dets allierede inden udgangen af februar og til at udvide dens anvendelsesområde betydeligt. Den opfordrer også EU, medlemslandene og deres allierede til at gøre de sanktioner, der allerede er indført, mere effektive og til hurtigt at tage skridt til at blokere ethvert forsøg på at omgå disse.

Fremadrettet kræver MEP'erne, at den retlige ramme — som gør det muligt at konfiskere russiske aktiver, der er indefrosset af EU — færdiggøres. Disse aktiver skal derefter bruges til at genopbygge landet og til at kompensere ofrene for krigen. De understreger også, at når krigen er afsluttet, skal Rusland betale erstatninger for markant at bidrage til genopbygningen af Ukraine.

EU-tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine skal indledes i 2023

Parlamentet understreger endvidere, at den russiske aggressionskrig grundlæggende har ændret den geopolitiske situation i Europa, "hvilket kræver dristige, modige og omfattende politiske, sikkerhedsmæssige og finansielle beslutninger fra EU". I den forbindelse gentager MEP'erne deres støtte til Det Europæiske Råds beslutning sidste sommer om at give Ukraine status som kandidatland. De opfordrer også Ukraine, Kommissionen og Rådet til at arbejde hen imod at starte tiltrædelsesforhandlingerne i år, samtidig med at de understreger, at optagelse i EU fortsat er en meritbaseret proces og at relevante procedurer og betingede kriterier skal respekteres.

Beslutningen blev vedtaget med 444stemmer for, 26 imod og 37 hverken for eller imod. For flere detaljer se beslutningen, der bliver tilgængelig i sin helhed her. (16.2.2023)

En optagelse af debatten på plenarmødet med Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen, EU's udenrigspolitiske chef Josep Borrell og det svenske rådsformandskab kan findes her. (15.2.2023)