Ny undersøgelse: Fortsat opbakning til EU og højere interesse for EP-valget end for fem år siden 

Pressemeddelelse 
 
 
  • 72 % af borgerne i EU mener, at deres land har nydt godt af deres EU-medlemskab, og 70 % mener, at EU har indflydelse på deres hverdag. 
  • Over halvdelen af borgerne i EU (57 %) er allerede interesserede i det kommende valg til Europa-Parlamentet, der finder sted den 6.-9. juni 2024. 
  • Bekæmpelse af klimaforandringerne ligger klart øverst blandt danskernes politiske prioriteter til Europa-Parlamentet. 

Europa-Parlamentet offentliggjorde i dag sin Parlemeter-undersøgelse for 2023, der viser en fortsat støtte til EU og en større interesse for det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Mere end syv ud af ti borgere mener, at deres land har nydt godt af at være medlem af EU. Hovedårsagerne, som respondenterne i undersøgelsen peger på, er EU's bidrag til at sikre fred og sikkerhed (34 %) og det forbedrede samarbejde mellem EU-landene (34 %). EU's image blandt borgerne har været stabilt siden marts 2023 med 45 %, der har et positivt syn på samarbejdet, 38 % med et neutralt syn og 16 % med et negativt syn.

I Danmark har langt flere borgere et positivt syn på EU-samarbejdet end gennemsnittet.

  • Blandt danskerne ser 62 % positivt på EU, mens hhv. 29 % og 9 % ser neutralt og negativt på samarbejdet.

Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, kommenterede på resultaterne af undersøgelsen og udtalte: "Denne Eurobarometer-undersøgelse viser, at Europa er vigtigt. I denne vanskelige geopolitiske og socioøkonomiske situation har borgerne tillid til, at EU finder løsninger. Langt de fleste europæere mener, at EU har haft en positiv indvirkning på deres hverdag."

Selvom EU-systemet somme tider kan virke fjernt for nogle borgere, mener 70 %, at EU har indflydelse på deres hverdag. Mere end en tredjedel af EU-borgerne ser bekæmpelse af fattigdom og social eksklusion (36 %) og folkesundhed (34 %) som de vigtigste emner, der bør prioriteres af Europa-Parlamentet. Indsatsen mod klimaforandringerne samt støtte til økonomien og skabelse af nye jobs (begge 29 %) ligger også højt på listen, mens migration og asyl (18 %), pt på niendepladsen, er steget med syv procentpoint siden efteråret 2022.

Bekæmpelsen af klimaforandringerne ligger på en klar førsteplads blandt de emner, som danskerne vil have Europa-Parlamentet til at handle på.

  • 52 % mener, at klimaforandringerne bør prioriteres af Parlamentet – efterfulgt af kampen mod terror og organiseret kriminalitet (34 %), demokrati og retsstat (32 %) og bekæmpelse af fattigdom og social eksklusion (32 %).

Præsident Roberta Metsola tilføjer: "I løbet af de sidste fem år har vi lyttet. Og Europa-Parlamentet har leveret. Vi bekæmper fattigdom, social ekslusion og klimaforandringer, skaber jobs og forsvarer EU's værdier som demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed".

Som det også fremgår af de politiske prioriteter, påvirker socioøkonomiske problemer fortsat mange europæere, selvom situationen er blevet forbedret en smule i løbet af de seneste seks måneder. 73 % (6 procentpoint lavere end i foråret 2023) af respondenterne forventer, at deres levestandard kommer til at falde i det kommende år. Over en tredjedel af europæerne (37 %) har somme tider eller ofte problemer med at betale deres regninger.

I Danmark er borgerne mere optimistiske i forhold til den økonomiske situation.

  • 46 % forventer, at deres levestandard kommer til at falde i det kommende år, mens 50 % ikke forventer de store forandringer. Langt de fleste danskere har ikke haft problemer med at betale deres regninger i løbet af det seneste år. 92 % svarer, at de aldrig eller næsten aldrig mangler penge i slutningen af måneden, mens 8 % svarer, at de somme tider eller oftest mangler penge til at betale deres regninger.

Med Europaparlamentsvalget 2024 lige om hjørnet ønsker de fleste europæere (53 %), at Europa-Parlamentet fremover skal spille en større rolle, hvilket de fleste mener i 21 af medlemslandene. De fleste europæere (57 %) er interesserede i det kommende valg, hvilket er næsten uændret siden foråret 2023 (+ 1 procentpoint), men 6 procentpoint højere end i efteråret 2018, på et tilsvarende tidspunkt forud for det seneste valg til Europa-Parlamentet. 68 % svarer, at de sandsynligvis ville stemme, hvis der blev afholdt valg til Europa-Parlamentet om en uge — ni procentpoint højere end i efteråret 2018.

  • 86 % af danskerne svarer, at de ville stemme, hvis der var valg til Europa-Parlamentet om en uge.

Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, konkluderede: "Demokratiet kan aldrig tages for givet. Vi skal beskytte og bevare den ved at afgive vores stemme. Enhver stemme ved det kommende valg til Europa-Parlamentet har betydning."

De fulde resultater kan findes her.

Baggrund

Europa-Parlamentets Eurobarometerundersøgelse fra efteråret 2023 blev foretaget af Verians (tidligere Kantar Public) forskningsagentur mellem den 25. september og den 19. oktober 2023 i alle 27 EU-medlemslande. Undersøgelsen blev gennemført face-to-face og med videointerviews (CAVI) i Tjekkiet, Danmark, Finland og Malta. I alt blev der gennemført 26.523 interviews. EU's resultater blev vægtet i forhold til befolkningsstørrelsen i hvert land.

Kontakter: