Talsmandstjenesten 

Talsmandskontoret besvarer henvendelser fra medierne, der ikke er direkte forbundet med Europa-Parlamentets lovgivningsarbejde, og reagerer på misinformation om Parlamentet. Det giver også medlemmerne og tjenestemændene faktuelle oplysninger, der anvendes i svar. Talsmandskontoret ledes af Marjory van den Broeke, som også er stedfortrædende talskvinde for Europa-Parlamentet.