Europa-Parlamentets pressekit 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Dette pressekit indeholder en oversigt over Europa-Parlamentets sammensætning og beføjelser, politiske prioriteter, afsluttede og igangværende arbejde, baggrundsmateriale, grafik, data om den offentlige mening samt nyttige kontakter.

Det har til formål at hjælpe journalister, der dækker Parlamentets aktiviteter, med hurtigt at finde relevante og ajourførte oplysninger og nemt at navigere på Parlamentets websteder.

For mere information om EP-valget, og - på et senere tidspunkt - valgresultatet, henvises til valghjemmesiden. Du kan også finde flere oplysninger om valglovgivningen i medlemslandene i denne infografik.

Indholdet af dette pressekit vil blive opdateret regelmæssigt, efterhånden som vi nærmer os det 10. valg til Europa-Parlamentet, som finder sted i alle EU's medlemslande fra den 6. til den 9. juni 2024.