Europa-Parlamentet 2022 

 
 

Dette pressekit indeholder nyttige kontakter, en oversigt over Europa-Parlamentets sammensætning, politiske prioriteter og igangværende arbejde, links til baggrundsnotater, grafik og data om den offentlige mening.

Det har til formål at hjælpe journalister, der dækker Parlamentets aktiviteter, med hurtigt at finde relevante og ajourførte oplysninger og nemt at navigere på Parlamentets websteder.Europa-Parlamentet på plenarmødet i Strasbourg i juni 2021  

Kontinuitet i Parlamentets arbejde under pandemien

Parlamentet har for at overholde de nationale folkesundhedsmæssige restriktioner midlertidigt begrænset eller helt suspenderet rejser mellem dets hjemsteder samt aktiviteter, der involverer eksterne besøgende. Parlamentet er imidlertid aldrig stoppet med at udføre lovgivningsarbejde og føre demokratisk tilsyn under pandemien, og det har holdt sine primære bygninger åbne for medierne.

Navnlig lykkedes det Parlamentet på få uger at ændre og vedtage lovgivning til håndtering af covid-19 og dens sociale og økonomiske konsekvenser. Til det formål blev der gjort brug af fjernarbejde i Parlamentets udvalg og på plenarforsamlingerne. Dette var muligt takket være midlertidige foranstaltninger, der i overensstemmelse med retsstatsprincippet blev vedtaget af Parlamentets formand og dets styrende organer. Disse foranstaltninger sikrede kontinuiteten i Parlamentets arbejde som krævet ifølge traktaterne og gav mulighed for, at Parlamentet kunne udføre sine lovgivningsmæssige, budgetmæssige og politiske kontrolfunktioner under krisen.