Spidskandidater 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Europa-Parlamentet har længe forsøgt at sikre, at borgerne ved at stemme ved valg til Europa-Parlamentet ikke blot vælger selve Parlamentet, men også har indflydelse på, hvem der skal lede Europa-Kommissionen.

For at "europæisere" valget og øge den demokratiske legitimitet af EU's beslutningstagning har Parlamentet, forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014, opfordret de europæiske politiske partier til at indstille kandidater til posten som formand for Europa-Kommissionen. Formålet var at give borgerne mulighed for, at de gennem deres stemme ved valget til Europa-Parlamentet, kan få direkte indflydelse på valget af lederen af Europa-Kommissionen, som er EU's udøvende magt. Denne procedure er blevet kendt som spidskandidatproceduren.

Dette resulterede i valget af Jean-Claude Juncker ved valget i 2014.

Efter EU-valget i maj 2019 foreslog Det Europæiske Råd over for Europa-Parlamentet, at Ursula von der Leyen skulle indstilles som kandidat til formandsposten. Hun var ikke en spidskandidat.

Forud for dette års EU-valg bekræftede Europa-Parlamentet betydningen af at anvende spidskandidatproceduren, hvor de europæiske politiske partier hver især udpeger deres respektive kandidater til posten som formand for Europa-Kommissionen forud for valget til Europa-Parlamentet. Parlamentet fastlagde denne holdning til det kommende valg tilbage i 2023.

MEP'erne insisterer på, at det er nødvendigt at have en klar og troværdig forbindelse mellem vælgernes og kommissionsformandens holdninger. De siger, at valget af kommissionsformanden på grundlag af EU-traktaterne bør afhænge af, at kandidaten sikrer flertalsstøtte i Parlamentet, og opfordrer Det Europæiske Råd til at sætte en stopper for praksissen med at indgå aftaler bag lukkede døre.

Hvem er spidskandidaterne

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (EPP)

Det Europæiske Folkeparti (EPP) valgte Ursula von der Leyen (Tyskland) som deres spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet den 7. marts 2024 på partikongressen i Bukarest.

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D)

Spidskandidaten til De Europæiske Socialdemokraters Parti (PES), Nicolas Schmit (Luxembourg), blev indstillet af medlemmerne under deres kongres i Rom den 2. marts 2024.

Gruppen Renew Europe

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Tyskland), Sandro Gozi (Italien) og Valérie Hayer (Frankrig) vil stille op som hovedkandidater til Renew Europe Now (som omfatter Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE), Det Europæiske Demokratiske Parti og Renæssancen), som annonceret den 20. marts 2024.

De Grønne/EFA-Gruppen

For Det Europæiske Grønne Parti blev Terry Reintke (Tyskland) og Bas Eickhout (Nederlandene) valgt som spidskandidater på deres partikongres i Lyon den 2. februar 2024.

Den Europæiske Fri Alliance (EFA) foreslog Raül Romeva (Spanien) og Maylis Roßberg (Tyskland) som partiets spidskandidater den 23. oktober 2023.

Venstrefløjen — GUE/NGL-Gruppen

Walter Baier (Østrig) bliver den europæiske venstrefløjs kandidat efter valget til partiets forsamling i Ljubljana den 24. februar 2024.

Gruppen Identitet og Demokrati (ID) og De Europæiske Konservative og Reformister (ECR) har ikke officielt udpeget nogen spidskandidat.

Debat mellem spidskandidaterne den 23. maj

Den 23. maj om eftermiddagen vil der være en debat mellem spidskandidaterne i Europa-Parlamentets plenarforsamling i Bruxelles. Debatten er organiseret af European Broadcasting Union (EBU).

Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2023 om valget til Europa-Parlamentet i 2024