Οι σημαντικότερες ειδήσεις 

The Week Ahead 17 – 23 June 2024 
 

The Week Ahead 17 – 23 June 2024 

 

The European elections took place from 6 to 9 June.

The European elections took place from 6 to 9 June. Provisional results are published on the European elections website and are being regularly updated until the constitutive session of Parliament’s tenth legislative term, which will take place on 16-19 July in Strasbourg.


On the elections website, you will also find national results, seats by political group and country, a breakdown of national parties and political groups, and data on turnout. You will also be able to compare results, check majorities and create your own widget.


Constitutive meetings of political groups


As of next week, political groups will hold their constitutive meetings. The tentative timetable is as follows (in chronological order):


EPP: 18 June

Greens/EFA: 19 June

S&D: 25 June

The Left: 25 June

Renew: 26 June

ECR: 26 June

ID: 3 July.


Rule 33 of Parliament’s rules of procedure stipulates that a political group must be made up of at least 23 MEPs elected in at least seven member states. In order for a group to be set up, the EP President has to be notified of the name of the group, its members and bureau members and of its political declaration setting out its values, the main political objectives and describing the common political orientation of the group.


President’s diary.
EP President Roberta Metsola will take part in the informal summit of heads of state or government in Brussels on Monday evening.


Useful contacts for journalists covering the European Parliament’s activities

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 

Αναφ.:  20240613WKN21953 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα:Επόμενες εκδηλώσεις 

Ιουνίου 2024 
Επιλογή ημέρας  
  1. Η ατζέντα της Προέδρου