Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Πολιτική προστασία: συνένωση πόρων για καλύτερη ανταπόκριση σε καταστροφές 

Βελτιώσεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, του οποίου τα όρια δοκιμάστηκαν το 2017 και το 2018 από πυρκαγιές, καταιγίδες και πλημμύρες, θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τρίτη.

Η νέα νομοθεσία, στην οποία έχει ήδη συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το Δεκέμβριο, θα ενισχύσει τα κράτη μέλη για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, μέσω της πιο αποδοτικής από κοινού χρήσης πόρων πολιτικής προστασίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης, μετά από σχετικό αίτημα του ΕΚ, τη δημιουργία του αποθεματικού «RescEU», στο οποίο θα βρίσκονται πυροσβεστικά αεροπλάνα, αντλίες υψηλής χωρητικότητας, κινητά νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης σε ετοιμότητα για κάθε είδους περιστατικό. Το «RescEU» θα αναλαμβάνει δράση όταν τα κράτη μέλη δεν έχουν αρκετούς πόρους για να αντιμετωπίσουν μια καταστροφή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ είναι αυτή τη στιγμή ένα σύστημα για τα κράτη μέλη με προαιρετική συμμετοχή, μέσω του οποίου η ΕΕ συντονίζει τις ενισχύσεις από τα μέλη του προς το συμμετέχον κράτος που αιτείται βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα φαινόμενα έχουν φέρει στα όριά της τη δυνατότητα των κρατών μελών να αλληλοβοηθηθούν, ιδιαίτερα όταν πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν το ίδιο είδος καταστροφής ταυτόχρονα. Όταν υπάρχει περιορισμένη ή και ανύπαρκτη υποστήριξη από το μηχανισμό, η ΕΕ δεν έχει στη διάθεσή της εφεδρικούς πόρους για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.


Συζήτηση: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου

Ψηφοφορία: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου