Ενημέρωση 
Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια  

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό

Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία

Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική

Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά

Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ - Προφορική ερώτηση

Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου

Έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου

The situation in Chechnya and the case of Oyub Titiev

Zimbabwe

Women's rights defenders in Saudi Arabia

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

  • Η κατάσταση στην Τεσετσενία και η περίπτωση του Oyub Titiev
  • Ζιμπάμπουε
  • Τα δικαιώματα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου


Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ

Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την εξουσία του Κοινοβουλίου για άσκηση πολιτικού ελέγχου επί της Επιτροπής

Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Συζήτηση /ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση

Συζήτηση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου

Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ

Συζήτηση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου

Η κατάσταση στη Συρία - Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων

Ψηφοφορία: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου

Το δικαίωμα ειρηνικής διαμαρτυρίας και η αναλογική χρήση βίας - Δήλωση της Επιτροπής

Συζήτηση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου

Τα δικαιώματα των διαφυλικών ανθρώπων - Προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και την Επιτροπή

Συζήτηση: Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου