Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Η ΕΕ επανεξετάζει τις άμεσες ξένες επενδύσεις  

Το ΕΚ θα ψηφίσει την Πέμπτη σχετικά με τη δημιουργία του πρώτου εργαλείου σε επίπεδο Ένωσης για τον έλεγχο ασφαλείας των άμεσων ξένων επενδύσεων για την προστασία τομέων στρατηγικής σημασίας

Η ΕΕ παραμένει όπως πάντα ανοιχτή σε επενδυτές, όμως οι εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΜΕ) θα πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι δε θα θέσουν σε κίνδυνο τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ. Η πρόταση αυτή προστατεύει κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως για παράδειγμα την ύδρευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, καθώς και ευαίσθητες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα τελευταία 20 χρόνια, η σύνθεση και η προέλευση των ΑΜΕ προς χώρες της ΕΕ έχει μεταβληθεί σημαντικά, καθώς όλο και περισσότερες ΑΜΕ προέρχονται από αναδυόμενες οικονομίες. Οι επενδύσεις που προέρχονται από την Κίνα είναι έξι φορές περισσότερες σε σχέση με το παρελθόν, από τη Βραζιλία δέκα και από τη Ρωσία είναι πάνω από διπλάσιες. Το τελευταίο διάστημα, στοχεύουν τομείς υψηλής τεχνολογίας, συχνά μέσω κρατικών εταιρειών ή εταιρειών με ισχυρούς κυβερνητικούς δεσμούς.

Προς το παρόν μόνο 14 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν μηχανισμούς ελέγχου των ΑΜΕ, οι οποίοι όμως έχουν σημαντικές διαφορές ως προς τη στόχευση αλλά και το σχεδιασμό τους. Οι ΑΜΕ έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, οι οποίες πλέον μπορούν να αντιμετωπιστούν.


Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου

Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, στις 15.30 (τοπική ώρα)