Ενημέρωση 
Τελευταία ενημέρωση: 
 
Δημιουργήθηκε στις:   

Διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ εκτός Ευρωζώνης: το ΕΚ ψηφίζει για τη μείωση των χρεώσεων  

Οι τράπεζες θα πρέπει να χρεώνουν το ίδιο για διασυνοριακές συναλλαγές σε ευρώ και συναλλαγές εσωτερικού, καθώς και να έχουν πιο διαφανείς χρεώσεις για τη μετατροπή συναλλάγματος.

Στην ψηφοφορία της Πέμπτης, οι ευρωβουλευτές θα δώσουν τέλος στις διακρίσεις που υφίστανται οι χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ αλλά εκτός της Ευρωζώνης. Ενώ οι καταναλωτές στην Ευρωζώνη προστατεύονται από τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ, αυτοί που ζουν εκτός συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβές χρεώσεις για τις διασυνοριακές συναλλαγές τους σε ευρώ.

Τα νέα μέτρα, τα οποία έχουν ήδη ανεπίσημα συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα προστατεύουν επίσης τους καταναλωτές από υπέρογκες και αυθαίρετες χρεώσεις για τη μετατροπή συναλλάγματος, ενώ θα διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει ενημέρωση για το πληρωτέο ποσό και στο τοπικό νόμισμα, αλλά και στο νόμισμα του λογαριασμού τους.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Μέσος όρος χρεώσεων για διασυνοριακές συναλλαγές ύψους 100 ευρώ στο εθνικό νόμισμα σε κάθε χώρα

Χώρα

2012

2017

Βουλγαρία

18,68 €

19, 98 €

Κροατία

N/A

8,23 €

Τσεχία

9,50 €

8,71 €

Δανία

2,17 €

2,69 €

Ουγγαρία

15,32 €

5,93 €

Πολωνία

2,73 €

1,54 €

Ρουμανία

12,58 €

11,19 €

Σουηδία

0 €

0 €

Ηνωμένο Βασίλειο

15,63 €

9,26 €


Διασυνοριακές πληρωμές με κάρτα και αναλήψεις μετρητών από χώρες της Ευρωζώνης

Πηγές: Εκτίμηση επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραθέτοντας μελέτες της Deloitte (2017), και των London Economics και PaySys (2013)


Συζήτηση: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου

Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση