Ενημέρωση 

 

Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 2-4 Ιουλίου 2019