Ενημέρωση 
 

Σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών του ΕΚ 

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για την αριθμητική δύναμη των μόνιμων επιτροπών και των υποεπιτροπών την Τετάρτη 3 Ιουλίου. Η σύνθεσή τους θα ανακοινωθεί στην ολομέλεια την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚ (Άρθρο 199 όπως αυτό τροποποιήθηκε στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση), η σύνθεση των επιτροπών και των υποεπιτροπών του - κατά την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, δηλ. ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων - θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Η αναλογική κατανομή των εδρών των επιτροπών μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό.

Οι πολιτικές ομάδες και τα Μη Εγγεγραμμένα Μέλη του ΕΚ αποφασίζουν με εσωτερικές διαδικασίες ποια Μέλη τους θα οριστούν σε κάθε επιτροπή και υποεπιτροπή. Η ανταλλαγή εδρών μεταξύ των πολιτικών ομάδων δεν επιτρέπεται.

Η ψηφοφορία για την αριθμητική δύναμη των επιτροπών θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 (τοπική ώρα) το νωρίτερο, ή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου. Η σύνθεση των επιτροπών αναμένεται να ανακοινωθεί στις 20.00 (τοπική ώρα).

Επόμενα βήματα

Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των επιτροπών θα εκλεγούν στις εναρκτήριες συνεδριάσεις των αντίστοιχων επιτροπών και υποεπιτροπών, αρχής γενομένης Δευτέρα 8 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Ψηφοφορία και Ορισμός Μελών: Τετάρτη, 3 Ιουλίου

Διαδικασία: 2019/2689(RSO) (αριθμητική δύναμη των επιτροπών) και 2019/2688(RSO) (σύνθεση των επιτροπών) - ενδεικτική ημερομηνία συνεδρίασης ολομέλειας, 1η και μόνη ανάγνωση